חשיפה מוקדמת לתרופות ממריצות ובעיות הקשורות לחומרים ממכרים: התפקיד של הקשרים רפואיים ולא רפואיים

Early exposure to stimulant medications and substance-related problems: The role of medical and nonmedical contexts.

שמות החוקרים: McCabe SE, Veliz P, Boyd CJ.

Drug Alcohol Depend. 2016 Jun 1;163:55-63. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.03.019. Epub 2016 Apr 26.

לקריאת תקציר המאמר המקורי

חשיפה מוקדמת לתרופות ממריצות ובעיות הקשורות לחומרים ממכרים: התפקיד של הקשרים רפואיים ולא רפואיים

רקע: הגיל (מוקדם לעומת מאוחר) וההקשר (רפואי לעומת לא רפואי) בעת חשיפה לתרופות ממריצות לטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) זוהו כגורמים חשובים בפוטנציאל הממכר של תרופות מבוקרות אלו. מחקר זה בוחן את התפקיד של הקשרים רפואיים ולא רפואיים ביחס שבין חשיפה מוקדמת לתרופות ממריצות לבין שימוש בחומרים ממכרים ובעיות הקשורות בחומרים ממכרים בקרב מתבגרים.

שיטות: שאלון אינטרנטי למילוי עצמי ניתן לתלמידי תיכון באזור דטרויט (N=4755) בין שנות הלימוד 2009-10 ו2012-13. המדגם כלל 51% בנות, 62% לבנים, 32% אפרו-אמריקאיים, ו-6% מגזעים אחרים.

תוצאות: בעת ביצוע המחקר, בערך 11.7% מהמשיבים אובחנו אי פעם כסובלים מהפרעת קשב. בערך 6.7% (n=322) מהמשיבים העידו על שימוש רפואי בתרופות ממריצות במרשם במהלך חייהם, כאשר 2.6% (n=124) העידו על שימוש לא רפואי במהלך חייהם. הסיכון לשימוש בחומרים ממכרים ולבעיות הקשורות בחומרים ממכרים היה משמעותית נמוך יותר בקרב מי שהחל להשתמש בתרופות ממריצות באופן רפואי בגיל מוקדם יותר בהשוואה להתחלת טיפול רפואי בגיל מאוחר יותר. לעומת זאת, הסיכון לשימוש בחומרים ממכרים ולבעיות הקשורות בחומרים ממכרים היה משמעותית גבוה יותר בקרב אלו שהחלו להשתמש בתרופות ממריצות בהקשר לא רפואי בגיל מוקדם יותר בהשוואה לתחילת שימוש בהקשר לא רפואי בגיל מאוחר יותר.

מסקנות: יותר מאחד מכל עשרה מתבגרים במדגם זה, שנלקח באופן אפידמיולוגי והינו מבוסס-קהילה, אובחן עם הפרעת קשב. זה המחקר הראשון להראות שהקשר (רפואי לעומת לא רפואי) משחק תפקיד מרכזי ביחס שבין חשיפה מוקדמת לתרופות ממריצות לבין הסיכון לבעיות הקשורות בחומרים ממכרים במהלך גיל ההתבגרות בתוך אותו מדגם מגוון של צעירים.