ניסוי אקראי מבוקר של טיפול התנהגותי קוגנטיבי CBT במתבגרים עם ADHD המטופלים תרופתית

A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for ADHD in medication-treated adolescents.

שמות החוקרים: Sprich SE, Safren SA, Finkelstein D, Remmert JE, Hammerness P.

J Child Psychol Psychiatry. 2016 Mar 17. doi: 10.1111/jcpp.12549. [Epub ahead of print]

לקריאת תקציר המאמר המקורי לחצו כאן.

ניסוי אקראי מבוקר של טיפול התנהגותי קוגנטיבי CBT במתבגרים עם ADHD המטופלים תרופתית

מטרה: לבחון טיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT – Cognitive Behavioral Therapy) עבור תסמינים מתמידים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) במדגם של מתבגרים המטופלים תרופתית.

שיטות: ארבעים ושישה מתבגרים (גילאי 14-18), עם תסמיני ADHD משמעותיים קלינית על אף טיפול תרופתי יציב הוקצו באקראי לקבלת CBT עבור ADHD או לביקורת של רשימת המתנה במערך מחקר מוצלב (crossover). עשרים וארבעה הוקצו באקראי ל-CBT, 22 לרשימת ההמתנה, ו-15 עברו בהצלבה מרשימת ההמתנה ל-CBT. מעריך עצמאי "עיוור"* (IE – indepedent evaluator) דירג את חומרת התסמינים ע"פ ADHD Current Symptom Scale, על פי דיווחי המתבגרים והוריהם, ודירג כל נבדק בעזרת Clinical Global Impression Severity Scale – CGI, מדד גלובלי של מצוקה וליקוי. הערכות אלה בוצעו בנקודת ההתחלה, לאחר 4 חודשים (של CBT או המתנה) ולאחר 8 חודשים (לאחר הטיפול עבור אלה שבמקור הוקצו לרשימת ההמתנה ומעקב 4 חודשים לאחר סיום הטיפול עבור אלה שבמקור הוקצו ל-CBT).

הרשמה לניסוי: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01019252

תוצאות: לאחר שימוש בכל הנתונים הקיימים, mixed effects modeling ואיחוד של הצלבת רשימת ההמתנה, נבדקים שעברו CBT קיבלו ציון ממוצע מופחת ב-10.93 בדירוג ה-IE של חומרת התסמינים על פי הערכות ההורים (CI 95%: -12.93, -8.93; p < .0001), ציון מופחת ב-5.24 בדירוג ה-IE של חומרת התסמינים על פי הערכות המתבגרים (CI 95%: -7.21, -3.28; p < .0001), וציון מופחת ב-1.17 בדירוג ה-IE על פי ציון CGI שניתן (CI 95%: -1.39, -.94; p < .0001). התוצאות היו עקביות על פני 100 multiple imputations (כולן p < .0001). היה יחס גדול יותר של מגיבים לאחר ה-CBT לפי דיווח ההורה (50% לעומת 18%, p = .00) ולפי דיווח המתבגר (58% לעומת 18%, p = .02).

מסקנות: מחקר זה מדגים את היעילות ההתחלתית של CBT במתבגרים עם ADHD שהמשיכו להציג תסמינים מתמידים על אף התרופות.

*כלומר לא יודע לאיזה קבוצה שייך כל מטופל [הערת המתרגמת].