יחס עקרוני בין קריאה לבין שׁיום באנומיה נרכשת והתפתחותית: דיסלקסיית שטח בעקבות ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי

A Principled Relation between Reading and Naming in Acquired and Developmental Anomia: Surface Dyslexia Following Impairment in the Phonological Output Lexicon.

שמות החוקרים: Gvion A, Friedmann N.

Front Psychol. 2016 Mar 30;7:340. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00340. eCollection 2016.

לקריאת תקציר המאמר המקורי לחצו כאן

יחס עקרוני בין קריאה לבין שׁיום באנומיה נרכשת והתפתחותית: דיסלקסיית שטח בעקבות ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי

שליפה לקסיקלית וקריאה בקול לעתים קרובות נראות כשני תהליכים נפרדים. אך עם זאת, הם לא נפרדים לחלוטין – הם חולקים מרכיבים משותפים. מחקר זה העריך את השפעת ליקוי במרכיב המשותף, לקסיקון הפלט הפונולוגי, על שליפה לקסיקלית ועל קריאה בקול. מכיוון שלקסיקון הפלט הפונולוגי מהווה חלק מהמסלול הלקסיקלי של קריאה, אנשים עם ליקוי בלקסיקון זה עלולים להיאלץ לקרוא בקול דרך המסלול הסב-לקסיקלי ולכן להדגים תבנית קריאה האופיינית לדיסלקסיית שטח.

על מנת לבחון את השפעת הליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי על קריאה, בדקנו את הקריאה של 16 אנשים דוברי עברית עם אנומיה* של לקסיקון הפלט הפונולוגי, שמונה עם אנומיה נרכשת בעקבות נזק מוחי ושמונה עם אנומיה התפתחותית. וידאנו כי הם סובלים מליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי על פי סוג הטעויות והשפעתן על השׁיום שלהם במשימת שׁיום תמונה, והוצאנו מהמחקר קשיים אחרים בתהליך השליפה הלקסיקלית על פי שורת מבדקים המעריכים את הבנת הנקרא והבנת התמונות של המשתתפים, חזרה על מילים ועל מילות תפל, וזכרון עבודה פונולוגי.

לאחר שביססנו כי המשתתפים סובלים מליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי, בחנו את הקריאה שלהם. על מנת להעריך את הקריאה ואת סוג ליקוי הקריאה ממנו הם סובלים, בחנו אותם בקריאה בקול, החלטה לקסיקלית, והבנת מילים כתובות.

מצאנו שכל המשתתפים עם ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי הראו, נוסף על אנומיה, גם טעויות אופייניות לדיסלקסיית שטח בקריאה בקול של מילים אי-רגולריות, מילים עם המרה לפונמות שאינה חד משמעית, ו"פוטנציופונים" (מילים כמו "כרוב", שכאשר הן נקראות דרך המסלול הסב-לקסיקלי, יכולה להישמע כמו מילה אחרת, "קרוב"). חשוב לציין כי המשתתפים תפקדו באופן תקין במשימת החלטה לקסיקלית המערבת פסאודו-הומופונים ובהבנת הנקרא של הומופונים\פוטנציופונים, מה שמעיד על כך שלקסיקון הקלט האורתוגרפי לא נפגע, והגישה אליו וממנו לסמנטיקה הלקסיקלית לא נפגעה. דפוס זה הודגם הן על ידי המבוגרים עם אנומיה נרכשת והן על ידי המשתתפים עם אנומיה התפתחותית.

תוצאות אלה מעידות על יחס עקרוני בין אנומיה לבין דיסלקסיה, ומצביעות על סוג נפרד של דיסלקסיית שטח. מעבר לכך, תוצאות אלה מראות את האפשרות של הבנה טובה של מילים כתובות כאשר שלבי הפלט הפונולוגיים לקויים.

*אנומיה = Anomia, סוג של אפאזיה, מחלה נוירולוגית שגורמת לאובדן או פגיעה ביכולת השפה, המתאפיינת בקשיים בזיהוי שמות [הערת המתרגמת, מעובד מתוך ויקיפדיה]