כאשר אנו משפרים קוגניציה עם אדרל, האם אנו מקריבים יצירתיות? מחקר ראשוני.

When we enhance cognition with Adderall, do we sacrifice creativity? A preliminary study.

שמות החוקרים: Farah MJ, Haimm C, Sankoorikal G, Chatterjee A.

Psychopharmacology (Berl). 2009 Jan;202(1-3):541-7. doi: 10.1007/s00213-008-1369-3. Epub 2008 Nov 15.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

כאשר אנו משפרים קוגניציה עם אדרל, האם אנו מקריבים יצירתיות? מחקר ראשוני.

רציונל: אדרל (Adderall, תערובת מלחי אמפטמין) נמצא בשימוש של אנשים בריאים ונורמליים לשם שיפור הקשב. המחקר שנעשה עם משתתפים בריאים נורמליים ומשתתפים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות מעיד על האפשרות של קיום קשר הופכי בין תפקוד קשב לבין יצירתיות. זה מעלה את האפשרות שאדרל עלול להפחית יצירתיות אצל אנשים שמשתמשים בו לשיפור קוגניטיבי.

מטרה: מחקר זה תוכנן על מנת לגלות האם אדרל פוגע ביצירתיות במבוגרים צעירים בריאים.

שיטות: במחקר כפול-סמיות עם ביקורת פלסבו, נמדדו ההשפעות של אדרל על התפקוד של 16 מבוגרים צעירים בריאים בארבעה מבחני יצירתיות מהספרות הפסיכולוגית: שתי משימות הדורשות חשיבה מסתעפת (divergent thought) ושתיים הדורשות חשיבה מתכנסת (convergent thought).

תוצאות: אדרל השפיע על התפקוד במשימות המתכנסות בלבד, במקרה אחד שיפר את התפקוד, בעיקר עבור אנשים בעלי ביצועים נמוכים, ובמקרה אחר שיפר את התפקוד עבור אנשים בעלי ביצועים נמוכים ופגע בתפקוד עבור אנשים בעלי ביצועים גבוהים.

מסקנות: העדויות הראשוניות אינן עולות בקנה אחד עם ההשערה לפיה לאדרל השפעה כוללת שלילית על יצירתיות. לא ניתן להסיק בביטחון לגבי השפעותיו על חשיבה יצירתית מסתעפת מתוך מחקר זה לאור עמימות התוצאות שאינן תומכות בהשערת המחקר. נראה כי השפעתו על חשיבה יצירתית מתכנסת תלויה ביצירתיות של האדם בנקודת ההתחלה. אלה שבטווח הגבוה של ההתפלגות הנורמלית עלולים להיות מושפעים לרעה או כלל לא, בעוד שאלה שבטווח הנמוך של ההתפלגות הנורמלית חווים שיפור.