לימודי תעודה למטפלים, מדריכים ומאמנים

סדנת לימודי תעודה למטפלים, מדריכים ומאמנים בעלי ידע וניסיון בטכניקות טיפול מגוונות.

הלימודים נותנים בסיס רחב ומעמיק של ידע בנושאי האנטומיה של הפרעת הקשב, הפיזיולוגיה, הפרמקולוגיה (תרופות קיימות), שיטות וכלי אבחון, זכויות המטופל במסגרות לימודיות ובמוסדות המדינה ועוד.

אלה לימודי תעודה המיועדים למטפלים ומאמנים בעלי ניסיון שכבר פועלים בגישות טיפול שונות.

למסיימים תוענק תעודת בוגר אקדמיית אניגמה פלוס להפרעת קשב.

נושאי הלימוד:

נושא תכנים
מבוא הגדרות, סטטיסטיקה של התופעה, היסטוריה של דרכי הטיפולים, סקירת רופאים, דרכי טיפול וסוגי מטפלים.
פיזיולוגיה הפיסיולוגיה והקליניקה של הפרעת קשב – הקליניקה, התחלואה הנלווית והמשמעויות הנפשיות.
זכויות זכויות הלוקים בהפרעה לפי גילאים, לפי מוסדות לימוד, לפי נושאי ההקלה, ביטוח לאומי, צבא, השכלה גבוהה.
הורים סמכות הורים, שותפות הורים, לקויים וטיפול בהורים.
הבנייה התנהגותית הבניית התנהגות.
אבחונים סקירת סוגי האבחונים, שיטות המחשוב.
פרמקולוגיה סוגי תרופות קיימות, השפעות לוואי, מינונים, מה בסל ומה לא, עלויות.
אומנות ודרמה טיפול באומנות – הצגת הכלים והניסיון הטיפולי.
אומנות לחימה טיפול באמצעות אמנות לחימה – הצגת הכלים והניסיון הטיפולי.
CBT הצגת הכלים והניסיון הטיפולי.
טיפול רגשי בעיות רגשיות נלוות, הצגת הכלים והניסיון הטיפולי.
ניתוחי מקרה פגישות של המשתתפים בהנחיית ד"ר איריס מנור.
שיחת סיכום, משוב וחלוקת תעודת סיום דברי סיכום, קבלת משוב, הענקת תעודות.