לימוד מילים חדשות, קשיי קריאה וכישורי עיבוד פונולוגי

Novel Word Learning, Reading Difficulties, and Phonological Processing Skills.

שמות החוקרים: Kalashnikova M, Burnham D.

Dyslexia. 2016 May;22(2):101-19. doi: 10.1002/dys.1525.

לקריאת התקציר המקורי לחצו כאן

לימוד מילים חדשות, קשיי קריאה וכישורי עיבוד פונולוגי

למידת צמדים (PAL – Paired Associate Learning) ויזואלית-ורבלית מתייחסת ליכולת ליצור קשר שרירותי בין רפרנט ויזואלי לבין תווית לא מוכרת. כיום ידוע שהיכולת הזו לקויה בילדים עם דיסלקציה, אך מקור הליקוי עדיין אינו ברור.

מחקר זה מעריך תפקוד PAL בילדים עם קשיי קריאה באמצעות גרסה ערוכה של פרדיגמת ה-PAL, הכוללת שלב הבנה (comprehension) ושלב הצגה (production), על מנת לקבוע האם ליקוי ב-PAL נובע מיכולת הילדים ליצור ולשמר קישורים של אובייקט חדש-מילה חדשה, או מיכולתם לשלוף את התוויות החדשות שנלמדו בשלב ההצגה.

התוצאות הראו שלמרות שילדים עם קשיי קריאה היו זקוקים לכמות ניסיונות גדולה יותר משמעותית כדי ללמוד קישורי אובייקט-מילה, כאשר הם נדרשו להשתמש בקישורים אלה במשימת הבנה של בחירת רפרנט, הדיוק והמהירות שלהם לא נבדלו משל הביקורות.

אף על פי כן, ילדים עם קשיי קריאה הצליחו משמעותית פחות כאשר הם נדרשו להציג את התוויות החדשות שנלמדו בתגובה לגירוי ויזואלי.

כך, תוצאות אלה מעידות כי על אף שילדים עם קשיי קריאה מצליחים לייצר קישורים ויזואליים-ורבליים, יש להם ליקוי ברכיב של ההצגה הורבלית במשימות PAL, מה שעשוי להיות קשור עם ליקוי כללי ובסיסי יותר בעיבוד שמיעתי או פונולוגי.