ליקויי קשב ותסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות במבוגרים עם נרקולפסיה עם ובלי חסר בהיפוקרטין

Attention impairments and ADHD symptoms in adult narcoleptic patients with and without hypocretin deficiency

שמות הכותבים: Filardi M, Pizza F, Tonetti L, Antelmi E, Natale V, Plazzi G.

PLoS One. 2017 Aug 1;12(8):e0182085. doi: 10.1371/journal.pone.0182085. eCollection 2017.

קישור לתקציר המחקר באנגלית

ליקויי קשב ותסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות במבוגרים עם נרקולפסיה עם ובלי חסר בהיפוקרטין

רקע:

תלונות בנוגע לקשב שכיחות בקרב חולי נרקולפסיה, ויכולות להיות בחפיפה עם מאפיינים של ישנוניות במהלך היום. מעט מחקרים ניסו לאפיין את תחומי הקשב בנרקולפסיה, והובילו לתוצאות שנויות במחלוקת.

אנו ניסינו להעריך את ההשפעה של חסר של היפוקרטין (hypocretin) על תפקודי קשב על ידי השוואת הביצועים במבדק של Attention Network Test (להלן ATN) של חולי נרקולפסיה עם חסר בהיפוקרטין (Narcolepsy Type 1 – NT1) לעומת חולי נרקולפסיה ללא חסר בהיפוקרטין (Narcolepsy Type 2 – NT2) ולעומת נבדקי ביקורת בריאים.

בנוסף בדקנו את התדירות ואת החומרה של תסמינים פסיכו-פתולוגיים ואת השפעתם על התפקוד ב-ANT.

שיטות:

עשרים ואחד מטופלים בקבוצת NT1, חמישה עשר מטופלים בקבוצת NT2 ועשרים ושניים נבדקי ביקורת עברו ANT, שאפשר להעריך שלושה תהליכי קשב נפרדים (alerting – עוררות, orienting – התמצאות, ו-executive control – תפקודים ניהוליים), והערכה פסיכומטרית הכוללת שאלונים על תסמינים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD – Obssessive Compulsive Disorder), חרדה ודיכאון.

תוצאות:

למטופלים מקבוצות NT1 ו-NT2 היו זמני תגובה איטיים יותר בהשוואה לביקורות. מטופלים מקבוצת NT1 הציגו ליקוי ברשת העוררות (alerting) בהשוואה למטופלים מקבוצת NT2 ולביקורות, בעוד שהיעילות ברשתות של ההתמצאות והתפקודים הניהוליים הייתה דומה בכל הקבוצות.

המטופלים בקבוצות NT1 ו-NT2 הציגו תסמיני ADHD של חוסר קשב חמורים יותר בהשוואה לביקורות, ומטופלים בקבוצת NT1 הציגו גם תסמיני היפראקטיביות ותסמינים דיכאוניים בחומרה קשה יותר. בקבוצה זו, חומרת תסמיני הפרעת הקשב וחומרת התסמינים הדיכאוניים נמצאו בקורלציה חיובית.

מסקנות:

על אף ששתי הקבוצות NT1 ו-NT2 חלקו זמני תגובה איטיים יותר, ליקוי סלקטיבי ברשת העוררות נמצא רק במטופלים עם חסר בהיפוקרטין. על קלינאים לשקול בזהירות ליקויים בקשב ותסמינים פסיכו-פתולוגיים, כולל תסמיני ADHD, בהערכה הקלינית ובטיפול של חולי נרקולפסיה.