לנהוג עם הפרעת קשב: השפעות על ביצועים לפי דרישת סביבת התנועה

Driving With ADHD: Performance Effects and Environment Demand in Traffic.

שמות החוקרים: Randell NJ, Charlton SG, Starkey NJ.

J Atten Disord. 2016 Jul 9. pii: 1087054716658126. [Epub ahead of print]

קישור לתקציר המאמר באנגלית

לנהוג עם הפרעת קשב: השפעות על ביצועים לפי דרישת סביבת התנועה

מטרה:

המחקר בחן את ביצועי הנהיגה של נבדקים עם הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) על פני מגוון תנאי כביש ותנועה, בכדי לקבוע האם שגיאות קשורות במורכבות הסיטואציות ובדרישות הקשב.

שיטה:

ביצועי הנהיגה היומיומיים של נהגים עם הפרעת קשב תחת טיפול תרופתי, נהגים עם הפרעת קשב ללא טיפול תרופתי וקבוצת ביקורת נבדקו בתנאים של סביבה אורבנית, סביבת מגורים, סביבה כפרית וכביש מהיר, באמצעות פרוצדורות של בחינות רישיון נהיגה.

תוצאות:

נהגים עם הפרעת קשב ללא טיפול תרופתי הפגינו פחות כישורי נהיגה בטוחה, וביצעו יותר טעויות נהיגה של חוסר קשב וחוסר סבלנות, במיוחד בתנאי נהיגה בכביש מהיר ללא דרישת קשב גבוהה ובסביבה כפרית.

נהגים עם הפרעת קשב תחת טיפול תרופתי לא נבדלו משמעותית מקבוצת הביקורת.

לנבדקים בשתי הקבוצות של הפרעת הקשב סבירות גבוהה יותר מאשר קבוצת הביקורת לדווח על נהיגה מסוכנת ועל מעורבות בתאונות.

מסקנה:

התוצאות מראות כי מצבים עם דרישת קשב נמוכה הינם מסוכנים במיוחד עבור נהגים עם הפרעת קשב שאינם תחת טיפול תרופתי, וכי התמקדות במצבים אלו עשויה לסייע בשיפור תוצאי נהיגה בקרב אוכלוסיה זו.