מאפיינים נוירופסיכולוגיים של אי יציבות רגשית אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD)

Neuropsychological correlates of emotional lability in children with ADHD

החוקרים: Banaschewski T1, Jennen-Steinmetz C, Brandeis D, Buitelaar JK, Kuntsi J, Poustka L, Sergeant JA, Sonuga-Barke EJ, Frazier-Wood AC, Albrecht B, Chen W,Uebel H, Schlotz W, van der Meere JJ, Gill M, Manor I, Miranda A, Mulas F, Oades RD, Roeyers H, Rothenberger A, Steinhausen HC, Faraone SV, Asherson P.

לחצו כאן לקישור למאמר המלא

תקציר המחקר

רקע:

אי יציבות רגשית (EL) נצפית בדרך כלל אצל מטופלים בעלי הפרעת קשב וריכוז (ADHD). הסיבות לקשר זה נותרו עד כה לא ידועות. על מנת להתייחס לשאלה זו בחנו את היחס בין סימפטומים של ADHD ושל EL וביצועים בשורה של מטלות נוירופסיכולוגיות על מנת להבהיר האם ניתן לנבא סימפטומים של EL על ידי תפקודים ספציפיים לקויים בתחום הקוגניטיבי או ההנעתי (מוטיבציוני), והאם קשרים אלו מתווכים ע"י הסימפטומים של ADHD.

שיטות:

מדגם שנלקח במספר אתרים מנה 424 מטופלים אשר אובחנו בקפידה כבעלי הפרעת קשב וריכוז וכן 564 אחאים (אחים בעלי לפחות הורה משותף אחד) שאינם סובלים מההפרעה וילדים בגילאים מקבילים שהיוו קבוצת ביקורת. הילדים היו בגילאי 6 עד 18. כולם עברו מקבץ רחב של מבדקים נוירופסיכולוגיים ובכלל זה: משימת go/no-go, מדד זמן תגובה במשימת "בחירה מתוך 4" מוקצבת זמן,  Maudsley Index of Childhood Delay Aversion וכן Digit span backwards .

המשתנים הנוירופסיכולוגיים קובצו כמדדים של מהירות ביצוע, השתנות בזמני תגובה, פונקציות ניהוליות, אימפולסיביות בבחירה, וכן השפעת של גורמים מוטיבציוניים.

בוצעה רגרסיה על הסימפטומים של EL והפרעת קשב וריכוז עבור כל משתנה נוירופסיכולוגי בניתוח מבוקר עבור גיל, מין, ו-IQ ובניתוח רגרסיה לגבי הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז ו-EL בהתאמה.

תוצאות:

המשתנים הנוירופסיכולוגיים ניבאו באופן משמעותי את הסימפטומים הן של הפרעת קשב וריכוז והן של EL עם מתאמי רגרסיה ברמה מתונה עד נמוכה. עם זאת, הקשר בין הפרמטרים הנוירופסיכולוגיים ל-EL נעלם לחלוטין כאשר השפעת הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז נלקחה בחשבון. כך נמצא שהקשר בין מדדי הביצוע הנוירופסיכולוגי ו-EL מתווך באופן מלא סטטיסטית ע"י הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז. באופן הפוך, ההשפעה של המדדים הנוירופסיכולוגיים על הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז נותרה בעינה ולא הושפעה ע"י חומרת הסימפטומים של EL.

מסקנות:

הפרמטרים הנוירופסיכולוגיים שנבחנו במחקר ניבאו הפרעת קשב וריכוז בעצמה רבה יותר מאשר EL. הם לא יכלו להסביר סימפטומים של EL מעבר למה שכבר נלקח בחשבון עבור חומרת הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז. הקשר בין EL לבין הפרעת קשב וריכוז אינו ניתן להסבר באמצעות חוסרים קוגניטיביים או מוטיבציוניים. מנגנונים אחרים, ובכללם השפעות גנטיות חופפות ו\או תהליכים נוירופסיכולוגיים אחרים, צריכים לבוא בחשבון.

מצורפת דיאגרמה המדגימה את היחס בין סימפטומים של הפרעת קשב וריכוז, ביצוע נוירופסיכולוגי, ו-EL, עם בקרה על השפעות של מין, גיל ו-I.Q. החיצים מציינים את הכיוונים שנובאו בעזרת מודל התיווך.

תיאור מודל של אי יציבות רגשית אצל ילדים עם הפרעת קשב

 

  1. a) Effect of NP on ADHD symptoms
  2. b) Effect of ADHD symptoms on EL
  3. c) Effect of NP on EL

c′) Effect of NP on EL if ADHD symptoms are controlled for

Abbreviations:                                                                                         :רשימת הקיצורים

ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder;                                   הפרעת קשב וריכוז

 EL, emotional lability;                                                                         אי-יציבות רגשית

 NP, neuropsychological performance;                                              ביצוע נוירופסיכולוגי

MRT, mean reaction time;                                                                  זמן תגובה ממוצע

 SRC: standardized regression coefficients;                                     מקדמי רגרסיה סטנדרטית

 |SRC|: SRC’s absolute value                                                        SRC's הערך האבסולוטי של