מבדק קשב מתמשך רגיש למתן מתילפנידאט חד פעמי בילדי גן עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

Continuous Performance Test Is Sensitive to a Single Methylphenidate Challenge in Preschool Children With ADHD.

שמות הכותבים: Peskin M, Sommerfeld E, Basford Y, Rozen S, Zalsman G, Weizman A, Manor I.

J Atten Disord. 2016 Nov 24. pii: 1087054716680075. [Epub ahead of print]

קישור לתקציר המחקר באנגלית

מבדק קשב מתמשך רגיש למתן מתילפנידאט חד פעמי בילדי גן עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

מטרה:

ישנו מחסור בפרדיגמות אבחון מבוססות ראיות והתערבויות טיפוליות מותאמות אישית עבור ילדי גן הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). מחקר זה ניסה להעריך את התפקוד של ילדי גן המאובחנים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות במבדק קשב מתמשך (CPT – Continuous Performance Test) לפני ואחרי מתן חד פעמי של מתילפנידאט (MPH – Methylphenidate).

שיטה:

מבדק TOVA (סוג של מבדק קשב מתמשך הנקרא Test of Variables of Attention) הועבר ל-61 ילדי גן (גיל ממוצע 5.64 שנים, סטיית תקן 0.69 שנים, 74% בנים) עם הפרעת קשב והיפראקטיביות, לפני ואחרי מתן חד פעמי של מתילפנידאט (לפי מינון של 0.3 או 0.5 מ"ג/ק"ג).

נעשתה קורלציה לתפקוד הבסיס ב-TOVA עם הציון ב-CRS (שאלון בשם Conners' Rating Scales), ונעשתה השוואה עם התפקוד ב-TOVA לאחר מתן מתילפנידאט.

תוצאות:

שיעור גבוה של טעויות השמטה (omission) ומספר קורלציות מובהקות בין ערכי ה-TOVA לציוני ה-CRS נמצאו בשלב הראשון של המחקר שבדק את התפקוד בבסיס. מתן חד פעמי של מתילפנידאט שיפר את התפקוד ב-TOVA באופן מובהק, ונסבל היטב.

מסקנה:

מבדק ה-TOVA עשוי לסייע בהערכת ההשפעה של מתילפנידאט בילדי גן עם הפרעת קשב והיפראקטיביות, ועשוי לעזור בתכנון התערבות טיפולית עבורם.