מה קורה לילדים שעוזבים את הספקטרום האוטיסטי? מחקר מעקב קליני

What happens to children who move off the autism spectrum? Clinical follow-up study.

שמות החוקרים: Mukaddes NM, Mutluer T, Ayik B, Umut A.

Pediatr Int. 2017 Apr;59(4):416-421. doi: 10.1111/ped.13202. Epub 2017 Jan 31.

תקציר המחקר המקורי באנגלית

מה קורה לילדים שעוזבים את הספקטרום האוטיסטי? מחקר מעקב קליני

רקע:

ישנו מידע שנוי במחלוקת על התוצאה של ילדים בגילאי בית ספר שמאבדים את האבחנה של אוטיזם ומשיגים "תוצא אופטימלי" ("Optimal Outcome" – "OO"). המחקר הנוכחי העריך את תסמיני האוטיזם ותסמינים של הפרעות פסיכיאטריות אחרות בקבוצת ילדים עם היסטוריה של אוטיזם בעברם.

שיטות:

המחקר כלל 26 נבדקים שאיבדו את האבחנה של אוטיזם 2-8 שנים קודם לכן. בוצעה הערכה קלינית עם הילדים ועם הוריהם. נעשה שימוש בקריטריונים האבחנתיים של ה-DSM-V לאבחנה של הפרעה על הספקטרום האוטיסטי (Autism Spectrum Disorder – ASD).

נוסף על כך, נעשה שימוש בשאלונים Childhood Autism Rating Scale ו-Social Communication Questionnaire (בגרסתו העדכנית). הפרעות פסיכיאטריות הוערכו באמצעות K-SADS-PL*.

תוצאות:

אף אחד מהמשתתפים לא ענה על הקריטריונים של ASD. ל-92% הייתה אבחנה פסיכיאטרית כלשהי במהלך חייהם, ול-81% הייתה אבחנה פסיכיאטרית בהווה, על בסיס ה-K-SADS.

ההפרעות השכיחות ביותר היו הפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – ADHD), פוביה ספציפית, והפרעה טורדנית כפייתית (Obssessive Compulsive Disorder – OCD).

מסקנות:

מצב משופר בהקשר לתסמיני אוטיזם נשמר לאורך זמן, אך אנשים אלו בסיכון לפתח הפרעות פסיכיאטריות אחרות. חיוני לשמר מעקב פסיכיאטרי אחר ילדים שעוזבים את הספקטרום האוטיסטי.

 

* Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children Present and Lifetime Version