מודעות מורפולוגית ותפקידה בפיצוי אצל מבוגרים עם דיסלקסיה

Morphological Awareness and Its Role in Compensation in Adults with Dyslexia.

שמות החוקרים: Law JM, Wouters J, Ghesquiere P.

Dyslexia. 2015 Aug;21(3):254-72. doi: 10.1002/dys.1495. Epub 2015 Jan 25.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

מודעות מורפולוגית ותפקידה בפיצוי אצל מבוגרים עם דיסלקסיה

מחקר זה בוחן את התפקיד של מודעות מורפולוגית (MA – Morphological Awareness) בהישגים של אוריינות (ידיעת קרוא וכתוב) ובפיצוי בקריאת מילים אצל מבוגרים עם דיסלקסיה, דרך מחקר של שלוש שאלות: (1) האם מבוגרים דיסלקטיים מפגינים ליקוי ב-MA, וכיצד מודעות פונולוגית (PA – Phonological Awareness) קשורה לליקוי הפוטנציאלי הזה? (2) האם MA תורמת באופן בלתי תלוי לכישורי אוריינות באופן שווה אצל דיסלקטים ואצל קבוצת הביקורת? ו-(3) האם כישורי MA ו-PA נבדלים בקרב דיסלקטים שהצליחו לפצות על הלקות ("compensated dyslexics") לעומת דיסלקטים שלא הצליחו בכך ("noncompensated dyslexics")?

במחקר השתתפו קבוצה של דיסלקטים ושל סטודנטים באוניברסיטה ללא לקות קריאה שהותאמו בגיל, בחינוך ובמנת המשכל (IQ).

Group analysis הראה ליקוי ב-MA בקרב הדיסלקטים; כמו כן, MA חזתה באופן מובהק סטטיסטית פרופורציה גדולה יותר של קריאה ואיות מילים בקרב הקבוצה הדיסלקטית בהשוואה לביקורת. "Compensated dyslexics" תפקדו משמעותית טוב יותר במשימה המורפולוגית לעומת "noncompensated dyslexics". בנוסף, לא נמצא הבדל סטטיסטי ב-MA בין קבוצת הביקורת לבין קבוצת ה-"compensated" (באופן בלתי תלוי ב-PA ובאוצר מילים).

מהתוצאות עולה שכישורי MA חזקים תורמים לפיצוי שמושג בקרב קבוצה זו של מבוגרים עם דיסלקסיה. ההשלכות עבור אסטרטגיות התערבות המבוססות על MA עבור אנשים הסובלים מדיסלקסיה נידונות.