מוזיקה ודיסלקציה: שיטת אימון מוזיקלית חדשה לשיפור קריאה והפרעות קשורות

Music and Dyslexia: A New Musical Training Method to Improve Reading and Related Disorders.

שמות החוקרים: Habib M, Lardy C, Desiles T, Commeiras C, Chobert J, Besson M.

Front Psychol. 2016 Jan 22;7:26. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00026. eCollection 2016.

לקריאת תקציר המאמר המקורי לחצו כאן

מוזיקה ודיסלקציה: שיטת אימון מוזיקלית חדשה לשיפור קריאה והפרעות קשורות.

טיעונים רבים בספרות הנוירו-מדעית העדכנית תומכים בשימוש באימון מוזיקלי ככלי טיפולי נוסף במסגרת הארסנל הזמין כיום למטפלים ולמחנכים לשם טיפול בילדים עם דיסלקציה.

במחקר הנוכחי, בחנו את היעילות של שיטת אימון מוזיקלי קוגניטיבי (CMT – Cognitivo-Musical Training) שעוצבה במיוחד, ומבוססת על שלושה עקרונות: (1) אנאלוגיות מוזיקה-שפה: אימון דיסלקטים בעזרת מוזיקה עשוי לתרום לשיפור מעגלים במוח המשותפים לתהליכי שפה ומוזיקה; (2) מאפייני זמן וקצב של מוזיקה, שעשויים להשפיע לטובה על המדדים המרובים של המאפיינים של ה"ליקוי הטמפורלי" בחלק מסוגי הדיסלקציה; ו(3) אינטגרציה חוצת-מודליות (cross-modal), המבוססת על התאספות עדויות לקישוריות לקויה בין אזורים במוח בדיסלקציה ובהפרעות קשורות.

בהתאם, פיתחנו סדרת תרגילים מוזיקליים המערבים ביחד ובעת ובעונה אחת מערכות תנועתיות ותחושתיות (חזותיות, שמיעתיות וסומטו-סנסוריות), עם דגש מיוחד על תפיסה וייצור של קצב בנוסף לאימון אינטנסיבי של מגוון מאפיינים של האות המוזיקלי השמיעתי.

בוצעו שני מחקרים נפרדים, באחד ילדים הסובלים מדיסלקציה קיבלו אימונים מוזיקליים אינטנסיביים מרוכזים ב-18 שעות במשך 3 ימים רצופים, ובשני 18 שעות של אימונים מוזיקליים נפרסו על פני 6 שבועות.

שני המחקרים הראו שיפורים מובהקים בכמה משתנים לא מאומנים, לשוניים ולא לשוניים. המחקר הראשון הביא לשיפור מובהק בתפיסה קטגורית ותפיסה שמיעתית של מרכיבים טמפורליים של דיבור. המחקר השני חשף שיפור נוספים בקשב שמיעתי, מודעות פונולוגית (איחוי הברות), כישורי קריאה וחזרה על מילות תפל. חשוב לציין כי רוב השיפורים נותרו גם לאחר 6 שבועות ללא אימון.

תוצאות אלה מספקות טיעונים נוספים חדשים לשימוש במוזיקה כחלק מהפרקטיקה המערכתית של טיפול והדרכה של ילדים הסובלים מדיסלקציה.