מצב תזונתי ובעיות האכלה בילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

Nutritional status and feeding problems in pediatric attention deficit-hyperactivity disorder.

שמות החוקרים: Sha'ri N, Manaf ZA, Ahmad M, Rahman FN.

Pediatr Int. 2017 Apr;59(4):408-415. doi: 10.1111/ped.13196. Epub 2017 Jan 5.

קישור לתקציר המחקר באנגלית

מצב תזונתי ובעיות האכלה בילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

רקע:

ילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – ADHD) עלולים להיות בסיכון לסבול מחסר בחומרים מזינים, בשל חוסר יכולת לשבת למשך ארוחות.

מחקר השוואתי זה בוצע על מנת לאפיין את המצב התזונתי ואת בעיות ההאכלה מהן סובלים ילדים בגילאי 4-12 עם הפרעת קשב והיפראקטיביות.

שיטות:

בוצע איסוף של מידע סוציו-דמוגרפי, מידע אנתרופומטרי, ותיעוד של הצריכה הדיאטרית במשך 3 ימים מ-54 ילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ו-54 ילדים ללא הפרעת קשב.

הפרעות האכלה הוערכו באמצעות The Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale.

תוצאות:

הגיל הממוצע של הנבדקים היה 8.6 ± 2.1 שנים.

בהערכה אנתרופומטרית, נמצא כי 11.1% מהילדים עם הפרעת קשב סבלו מ-wasting*, ו-1.9% סבלו מ-wasting חמור. בניגוד לכך, מבין הילדים ללא הפרעת קשב, אף אחד לא סבל מ-wasting.

בערך 5.6% מהילדים עם הפרעת קשב סבלו מ-stunting**, בהשוואה ל-3.7% מתוך הילדים ללא הפרעת קשב. מבין הילדים ללא הפרעת קשב אף אחד לא סבל מ-stunting חמור, לעומת 3.7% מהילדים עם הפרעת קשב.

אצל יותר ממחצית מהילדים עם הפרעת קשב היקף הזרוע (mid-upper arm circumference – MUAC) היה מתחת לאחוזון 5, דבר המעיד על תת תזונה, בהשוואה ל-35.2% מהילדים ללא הפרעת קשב.

יותר משליש מהילדים עם הפרעת קשב סבלו מבעיות האכלה, בהשוואה ל-9.3% מהילדים ללא הפרעת קשב.

נמצא שישנו קשר שלישי מובהק בין בעיות ההאכלה של ילדים עם הפרעת קשב לבין משקל הגוף (r = -0338; p = 0.012), BMI (r = -0322; p = 0.017), ו-MUAC (r = -0384; p = 0.004).

מסקנה:

כמעט מחצית מהילדים עם הפרעת קשב נמצאו במצב תזונתי לא אופטימלי, בהשוואה ל-11.1% מהילדים ללא הפרעת קשב.

 

*תופעה בה משקלו של ילד נמוך מדי לגילו.
** תופעה בה גובהו של ילד נמוך מדי לגילו.