נטייה לתאונות בילדים ומתבגרים הסובלים מ-ADHD והשפעת תרופות

Accident Proneness in Children and Adolescents Affected by ADHD and the Impact of Medication.

כותבים: Lange H, Buse J, Bender S, Siegert J, Knopf H, Roessner V

[J Atten Disord. 2014 Jan 27. [Epub ahead of print

קישור למאמר המקורי: J Atten Disord. 2014 Jan 27.

נטייה לתאונות בילדים ומתבגרים הסובלים מ-ADHD והשפעת תרופות

מטרה: מחקר זה נועד לברר פעם אחת ולתמיד האם לילדים ולמתבגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) יש סיכון גבוה יותר לתאונות, וכן לחקור קשר אפשרי בין מתן תרופות ל-ADHD לבין התרחשות תאונות.

שיטות: במחקר נעשה שימוש בשתי קבוצות נתונים גדולות במיוחד. המשתתפים כללו ילדים ומתבגרים המייצגים את כלל אוכלוסיית גרמניה. נתונים עבור סקר 1 (Survey 1) נאספו על ידי שימוש נרחב בשאלונים. נתונים עבור סקר 2 (Survey 2) נבעו מרשומות של חברת ביטוח בריאות גרמנית מובילה. במונחים של ניתוח סטטיסטי, יושמו מבחני חי בריבוע ואנליזות של רגרסיה לוגיסטית, ונקבעו יחסי הסיכויים (ORs, Odds Ratios).

תוצאות: מוצגות תוצאות חדשניות, המראות במובהק כי לצעירים הסובלים מ-ADHD הסתברות גבוהה יותר להיות מעורבים בתאונות בהשוואה לעמיתיהם שאינם סובלים מ-ADHD (סקר 1: OR = 1.60; סקר 2: OR = 1.89) אך התוצאות אינן מראות השפעה כוללת מובהקת של תרופות בהקשר להיארעות התאונות (סקר 1: OR=1.28; סקר 2: OR=0.97).

ניתן לחזות את שכיחות התאונות על פי ADHD, מין וגיל בשתי הדגימות.

נטילת תרופות מהווה מנבא חלש רק בסקר 2.

מסקנה: נקבע על פי שני מדגמים גרמניים מייצגים ועצמאיים שצעירים הסובלים מ-ADHD נמצאים בסיכון גבוה יותר להיות מעורבים בתאונות. בעתיד, יש לקחת זאת בחשבון בבניית תכנית טיפול שנועדה להבטיח התבגרות בריאה ובטוחה מבלי להסתמך בלעדית על השפעת תרופות.