סיכון להפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים עם דלקת עור אטופית

Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children with Atopic Dermatitis.

שמות הכותבים: Horev A, Freud T, Manor I, Cohen AD, Zvulunov A.

Acta Dermatovenerol Croat. 2017 Oct;25(3):210-214.

קישור לתקציר באנגלית

סיכון להפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים עם דלקת עור אטופית

דלקת עור אטופית (AD – Atopic Dermatitis) היא הפרעה עורית שכיחה, כרונית, דלקתית ומגרדת, המשפיעה על עד 20% מהילדים במדינות מערביות. הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) דווחה כבעלת שכיחות גבוהה יותר בקרב ילדים עם דלקת עור אטופית.

מטרת מחקר זה הייתה לחקור את הסיכון להפרעת קשב והיפראקטיביות באוכלוסיה שלנו של מטופלים עם דלקת עור אטופית.

זהו מחקר מקרה-ביקורת מבוסס אוכלוסיה, הנעזר במאגר הנתונים הרפואי של קופת חולים כללית, הספק הגדול ביותר של שירותי רפואה במדינת ישראל.

המחקר כלל 840 מטופלים עם דלקת עור אטופית בגילאי 0-18 שנים, ו-900 מטופלים ללא דלקת עור אטופית מותאמים במין ובגיל.

שיעור הפרעת קשב והיפראקטיביות בקרב המטופלים עם דלקת עור אטופית היה 7.1%, בהשוואה ל-4.1% בקבוצת הביקורת.

הפרעת קשב והיפראקטיביות הייתה שכיחה יותר בקרב בנים עם דלקת עור אטופית (9.6% לעומת 5.2%, OR 1.9, 95% CI 1.1-3.2) אך לא בבנות (4.6% לעומת 2.9%, OR 1.5).

באנליזות מרובות משתנים, דלקת עור אטופית נמצאה קשורה להפרעת קשב והיפראקטיביות (OR 2.1, 95% CI 1.3-3.4).

המחקר הנוכחי מדגים קשר בין דלקת עור אטופית לבין הפרעת קשב והיפראקטיביות. דיווח זה ותצפיות קודמות מדגישים את הצורך בגילוי ובטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות במטופלים אטופיים.