סקירת גורמים המקדמים חוסן נפשי בצעירים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

A Review of Factors that Promote Resilience in Youth with ADHD and ADHD Symptoms.

שמות החוקרים: Dvorsky MR, Langberg JM.

Clin Child Fam Psychol Rev. 2016 Dec;19(4):368-391.

קישור לתקציר המחקר באנגלית

סקירת גורמים המקדמים חוסן נפשי בצעירים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ותסמינים של הפרעת קשב

רוב המחקרים שעוסקים בצעירים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disroder) מתמקדים בגורמי סיכון, ומתארים את סוגי הליקויים שחווים הסובלים מההפרעה.

עם זאת, תוצאים תפקודיים המשויכים עם ADHD הינם הטרוגניים, ועל אף שצעירים רבים עם ADHD חווים תוצאים שליליים משמעותיים (לדוגמה, נשירה מבית ספר), חלקם מצליחים במגוון תחומי תפקוד (לדוגמה, נרשמים למוסד השכלה גבוהה ומסיימים לימודי תואר).

הולכים ומצטברים תיאורים בספרות התומכים בקיום גורמים המגנים על צעירים עם ADHD מלחוות תוצאים שליליים, אך טרם פורסם מאמר המאחד את הממצאים הללו מתוך הספרות. בהתאם לכך, מטרת סקירה זו לתאר חוסן בפני סיכונים בהקשר ל-ADHD, על ידי שימוש במושגים של פסיכופתולוגיה התפתחותית, ולסקור ולבקר באופן שיטתי את הראיות לגורמים מקדמים ומגנים בהקשר של ADHD.

מחקר הספרות התמקד בעיקר בחוסן נפשי בהקשר של תסמיני ADHD או אבחנה של ADHD, וזיהה 21 מחקרים, הכוללים מדגמים מהקליניקה, מבתי ספר ומהקהילה. ממצאים של גורמים מקדמים ו/או מגנים מסוכמים על פני מערכות אישיות, משפחתיות, וחברתיות-קהילתיות.

בסך הכל, אנו יודעים מעט מאוד על התהליכים המגנים עבור צעירים אלו, בהתחשב בכך שהמחקר של גורמים מקדמים ומגנים ב-ADHD נמצא בחיתוליו.

ההוכחה החזקה ביותר כיום נמצאה ברמת המערכות החברתית והמשפחתית. ספציפית, מספר מחקרי אורך תומכים בקבלה חברתית כגורם מגן, שמגונן מפני תוצאים שליליים כגון תפקוד אקדמי ירוד ותסמינים נלווים של דיכאון בצעירים עם ADHD. כמו כן ישנן הוכחות התומכות בהורות חיובית כגורם מקדם. במונחים של גורמים ברמה האישית, תפיסה עצמית חיובית או טובה למדי של יכולת אישית זוהו כגורם מקדם במספר מחקרים.

מפורטים כיוונים עתידיים למחקר שיקדם את חקר החוסן הנפשי ב-ADHD, ונידון הפוטנציאל להתמקדות במנגנונים מגנים עם התערבות ומניעה.