עיבוד מספרים והטרוגניות של דיסקלקוליה התפתחותית: תת-סוגים עם פרופילים קוגניטיביים וליקויים שונים

Number Processing and Heterogeneity of Developmental Dyscalculia: Subtypes With Different Cognitive Profiles and Deficits.

החוקרים: Skagerlund K, Träff U.

J Learn Disabil. 2016 Jan;49(1):36-50. doi: 10.1177/0022219414522707. Epub 2014 Mar 5.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

עיבוד מספרים והטרוגניות של דיסקלקוליה התפתחותית: תת-סוגים עם פרופילים קוגניטיביים וליקויים שונים

מחקר זה בדק האם לדיסקלקוליה התפתחותית (DD, Developmental Dyscalculia) בילדים עם פרופילים שונים של ליקויים מתמטיים יש מקורות קוגניטיביים זהים או שונים.

ההיפותזה של פגם במערכת הערכת מספרים (approximate number system) וההיפותזה של פגם בגישה (access deficit hypothesis) נבדקו על ידי שימוש בשתי קבוצות שונות של ילדים הסובלים מ-DD (גילאי 11-13): קבוצה עם דיסקלקוליה של עובדות אריתמטיות (AFD, Arithmetic Fact Dyscalculia) וקבוצה של דיסקלקוליה כללית (GD, General Dyscalculia). כמה היבטים שונים של עיבוד גודל מספר הוערכו בשתי קבוצות אלה והושוו עם ילדים בעלי הישגים טיפוסיים המותאמים בגיל.

קבוצת ה-GD הייתה חלשה בעיבוד מספר סימבולי ולא סימבולי, בעוד שלקבוצת ה-AFD היו בעיות רק בעיבוד מספר סימבולי.

ממצאים אלה מספקים עדות לכך שהמקורות של DD בילדים עם פרופילים שונים של בעיות מתמטיות נבדלים. לילדים עם GD יש ליקוי במערכת המולדת של הערכת מספרים, בעוד שילדים עם AFD סובלים מקושי בגישה. לממצאים אלה יש השלכות עבור הפרוצדורות שנבחרות על ידי חוקרים בעת מחקר של דיסקלקוליה, וכן עבור מי שעובד במסגרת חינוכית.