פניות בענייני חשבוניות

טופס זה מיועד אך ורק ללקוחות רשומים אשר ביקרו במכון. נא להקפיד למלא את הפרטים בטופס באופן מושלם ומדויק. רק פניות הכוללות את כל הפרטים ייענו.
פרטי התשלום:

    כתובת למשלוח חשבונית בדואר:

    נשמח לסייע ולטפל בפניותיכם. רק פניות הכוללות פרטים מלאים ומדויקים תענינה. הטיפול בבקשות יתבצע בהקדם האפשרי.