קריאת הרכבים בעברית עם דיסלקסיית הזנחה ברמת הטקסט: ההשפעות של המילה הראשונה על המילה השנייה ושל השנייה על הראשונה

Compound reading in Hebrew text-based neglect dyslexia: the effects of the first word on the second word and of the second on the first.

שמות החוקרים: Friedmann N, Gvion A.

Cogn Neuropsychol. 2014;31(1-2):106-22. doi: 10.1080/02643294.2014.884059. Epub 2014 Mar 12.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

קריאת הרכבים בעברית עם דיסלקסיית הזנחה ברמת הטקסט: ההשפעות של המילה הראשונה על המילה השנייה ושל השנייה על הראשונה

בהרכבים רבים בעברית, שהם ביטויים של שתי מילים, המילה הראשונה מסומנת מורפופונולוגית, ולעתים קרובות גם אורתוגרפית, בתור ה"ראש" של ההרכב. מכיוון שעברית נקראת מימין לשמאל זה מאפשר לנו לשאול האם מילה ימנית שמסומנת אורתוגרפית כראש הרכב, ובכך מסמנת שצפויה מילה אחרת, גורמת לקוראים עם דיסלקסיית הזנחה ברמת הטקסט להמשיך להסיט את תשומת הלב לשמאל ולקרוא את המילה השנייה. שאלנו גם האם המילה השנייה, השמאלית, משפיעה על קריאת המילה הראשונה.

ההשפעה של המילה השנייה הוערכה במצב בו המילה השנייה הבהירה את המשמעות הסמנטית של המילה הראשונה, הומוגרף הטרופוני מוטה*, ובמצב בו המילה השנייה יצרה הרכב עם הראשונה וכך דרשה שהראשונה תיקרא בצורה מורפופונולגית של ראש הרכב. שני המשתתפים היו גברים דוברי עברית עם דיסלקסיית הזנחה נרכשת של צד שמאל ברמת הטקסט, ללא דיסלקסיית הזנחה ברמת המילה. הם קראו 294 הרכבים של שתי מילים וביטויי ביקורת, שכללו חמישה מצבים שהעריכו את השפעת המילה הראשונה על המילה השנייה, והשפעת השנייה על הראשונה.

התוצאות העידו על כך שתחביר מורפולוגי מווסת קריאה בדיסלקסיית הזנחה. כאשר המילה הראשונה, הימנית, כללה רמז אורתוגרפי שמעיד על כך שמילה שנייה באה אחריה, פחות מילים בצד שמאל הושמטו לעומת ביטויים בהם לא היה רמז כזה. המילה השנייה, עם זאת, לא השפיעה על קריאת הראשונה, והמילה הראשונה נקראה כאילו הנבדקים לא הסתכלו קדימה אל השנייה.

*צירוף בעל שתי משמעויות אפשריות שנכתבות באותו האופן אך נהגות באופנים שונים, כאשר ההטיה נובעת מהקשר במשפט (הערת המתרגמת).