קשב משתפר לאחר מנה יחידה של מטדוקסין בשחרור מושהה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עם מרכיב קשב דומיננטי

Attention benefits after a single dose of metadoxine extended release in adults with predominantly inattentive ADHD.

החוקרים: Manor I, Rubin J, Daniely Y, Adler LA.

Postgrad Med. 2014 Sep;126(5):7-16. doi: 10.3810/pgm.2014.09.2795.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

קשב משתפר לאחר מנה יחידה של מטדוקסין בשחרור מושהה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עם מרכיב קשב דומיננטי

מטרה: להעריך את היעילות והסבילות של המנה הראשונה של מטדוקסין בשחרור מושהה (MDX – Metadoxine Extended Release) במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עם מרכיב קשב דומיננטי (ADHD-PI – Predominantly Inattentive Attention Deficit and Hyperactivity Disorder).

שיטות: במחקר זה שהינו מוצלב, כפול-סמיות, עם ביקורת פלסבו, מבוגרים עם ADHD-PI הוקצו באקראי ביחס של 1:1:1 לקבלת מנה יחידה של MDX במינון 1400 מ"ג, MDX במינון 700 מ"ג ופלסבו (ClinicalTrials.gov identifier: NCT01685281). התוצא הראשי של המחקר מבחינת יעילות היה השינוי הממוצע בציון ADHD שבמבחן ה-TOVA (ר"ת: Test of Variables of Attention) מנקודת ההתחלה עד 3-5 שעות לאחר מתן התרופה. הערות משניות כללו ציוני מדדים משניים ב-TOVA, זמני תגובה ב-TOVA (מוגדר כעליה של 0.8 נקודות בציון ADHD ב-TOVA), ו-Cambridge Neuropsychoilogical Automated Test Battery*. הערכות בטיחות כללו תופעות לוואי וסימנים חיוניים.

תוצאות: האוכלוסיה של קבוצת ה"כוונה לטפל" (intention-to-treat) כללה 36 מטופלים (52.8% גברים; גיל ממוצע 32). היעילות של MDX במינון 1400 מ"ג הודגמה ע"פ הפרש מובהק סטטיסטית בממוצע השינוי (± סטיית תקן) בציון ADHD ב-TOVA מנקודת ההתחלה עד 3-5 שעות לאחר מתן התרופה בהשוואה לפלסבו (הפרש ממוצע, 7.9 [19.2] נקודות; p = 0.022). משמעותית יותר מבוגרים הגיבו למנה יחידה של MDX במינון 1400 מ"ג לעומת הפלסבו (97.1% לעומת 71.4%, p = 0.006). לא היו שום הבדלים מובהקים סטטיסטית בין MDX במינון 700 מ"ג לבין פלסבו באף אחד מהמדדים. ניתוחים מחקריים של Cambridge Neuropsychological Automated Test Battery לא העלו ממצאים מובהקים. תשישות וכאב ראש היו שתי תופעות הלוואי שדווחו בשכיחות הגבוהה ביותר. לא היו חריגות קליניות מובהקות בערכי בדיקות המעבדה, במדידות הסימנים החיוניים, בציוני Columbia-Suicide Severity Rating Scale, או בפרמטרים אלקטרוקרדיוגרפיים.

מסקנות: מנה יחידה של MDX במינון 1400 מ"ג שיפרה באופן מובהק קשב מתמשך וקשב סלקטיבי במבוגרים עם ADHD-PI כפי שנמדד על ידי ציון ADHD ב-TOVA 3-5 שעות לאחר מתן התרופה. מנות יחידות של MDX במינון 700 מ"ג ובמינון של 1400 מ"ג נסבלו היטב.

*סולם דירוג המשמש להערכת סיכון להתאבדות (הערת המתרגמת).