קשיים בעיבוד אורתוגרפי בדיסלקסיה התפתחותית: מעבר לנתיב הויזואלי הונטרלי

Orthographic processing deficits in developmental dyslexia: Beyond the ventral visual stream.

שמות החוקרים: Boros M, Anton JL, Pech-Georgel C, Grainger J, Szwed M, Ziegler JC.

Neuroimage. 2016 Mar;128:316-27. doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.01.014. Epub 2016 Jan 13.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

קשיים בעיבוד אורתוגרפי בדיסלקסיה התפתחותית: מעבר לנתיב הויזואלי הונטרלי

קריאה מהירה וחסרת מאמץ קושרה עם VWFA (אזור צורת מילה ויזואלית – Visual Word Form Area), אזור בנתיב הויזואלי הונטרלי שמתמחה בזיהוי מחרוזות אותיות. כמה מחקרי הדמיה של דיסלקסיה חשפו תת-פעילות של אזור זה. עם זאת, רוב המחקרים הללו עשו שימוש במשימות קריאה ו\או נערכו על מבוגרים. בהינתן שקריאה שוטפת פגומה משמעותית בסובלים מדיסלקסיה, כל תת-פעילות עלולה פשוט לשקף קושי מוכר היטב בקריאה אצל קוראים לקויים ויכולה להיות ההשלכה של הדיסלקסיה ולא הגורם לה.

במחקר זה עיצבנו משימה שאינה מסתמכת על קריאה כשלעצמה אלא על עיבוד ויזואלי אורתוגרפי מוקדם שמהווה את הבסיס לקריאה. ילדים שסובלים מדיסלקסיה בגילאי 8-12 וביקורות מותאמים בגיל התבקשו לחפש אותיות, ספרות וסימנים במחרוזות בעלות 5 אלמנטים (ניסוי 1). משימה חדשנית זו הושלמה על ידי משימה קלאסית שידועה כשמפעלת את ה-VWFA, כלומר צפייה פסיבית במילות תפל וב"falsefonts"* (ניסוי 2).

מצאנו כי בנוסף להבדלים משמעותיים בין הקבוצות ב-VWFA, ילדים הסובלים מדיסלקסיה הראו תת-פעילות משמעותית של MOG (הרכס העורפי האמצעי – Middle Occipital Gyrus) בהשוואה לקבוצת הביקורת. מספר אזורים ב-MOG ידועים במעורבותם בעיבוד ויזואלי-מרחבי, והוצע בעבר שה-MOG נדרש לשם סידור הסימנים במחרוזות שאינן מוכרות.

התוצאות שלנו מציעות שהפגם ב-VWFA יכול להיות משני לליקוי בעיבוד הויזואלי-מרחבי שב-MOG. אנו טוענים כי עיבוד יעיל ב-MOG בתהליך של רכישת הקריאה הינו חיוני להתפתחות של זיהוי ויזואלי מהיר וחסר מאמץ של מילים ב-VWFA.

*סימנים, מילים עם אותיות מהופכות וכדומה [הערת המתרגמת].