קשיי למידה סמויים בקרב מבוגרים הסובלים מדיסלקציה התפתחותית

Implicit learning deficits among adults with developmental dyslexia.

החוקרים: Kahta S, Schiff R.

Ann Dyslexia. 2016 Feb 10. [Epub ahead of print]

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

קשיי למידה סמויים בקרב מבוגרים הסובלים מדיסלקציה התפתחותית

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור תהליכי למידה סמויים בקרב מבוגרים הסובלים מדיסלקציה התפתחותית (DD – Developmental Dyslexia) תוך שימוש במשימה ויזואלית לשונית של לימוד דקדוק מלאכותי (AGL – Artificial Grammar Learning). באופן ספציפי, המחקר תוכנן לבחון האם הלמידה התקינה שדווחה במחקרים קודמים תתרחש גם בתנאים הכוללים אימון מינימלי והוראות שאינן חושפות את הטבע הדקדוקי של המחרוזות.

הציגו ל-29 מבוגרים (14 DD ו-15 TD – בעלי התפתחות טיפוסית, Typical Development) רצפי אותיות בשלב האימון, והם התבקשו לסווג את מחרוזות המבחן בהתאם לאופיין הדקדוקי.

התוצאות של מדידות ה-d-prime במשימה הצביעו על כך שלמידה התרחשה אצל שתי הקבוצות, כיוון ששיעור ההצלחות עלה על שיעור "אזעקות השווא". עם זאת, הבדל משמעותי נמצא בין הקבוצות במדדי הלמידה שלהן, כאשר קוראי TD תפקדו טוב יותר מאשר אנשים הסובלים מ-DD, מה שתומך בהשערה שישנה הפרעה בתהליכי למידה סדרתיים סמויים בקרב אנשים הסובלים מ-DD.

על מנת לבחון האם ההפרעה שנמצאה בניסוי הראשון אכן נבעה מקושי בהתליכים סמויים, תוכנן ניסוי שני בו ניתנו הוראות מפורשות בעת משימת AGL.

תוצאות המשימה המפורשת חיזקו את ההשערה כי ההפרעה היא אכן ספציפית לתהליכים סדרתיים סמויים, כיוון שלא נמצא שום הבדל בין הקבוצות כאשר המשתתפים היו מודעים לקיום הדקדוק שבבסיס המחרוזות.

השלכות תיאורטיות וקליניות נדונות.