קשר אפשרי בין הפרעת קשב וריכוז (ADHD) לבין ניסיונות התאבדות בקרב מתבגרים – מחקר חלוץ

המחברים: Manor I1, Gutnik I, Ben-Dor DH, Apter A, Sever J, Tyano S, Weizman A, Zalsman G.

לקישור לתקציר המקור: Eur Psychiatry. 2010 Apr;25(3):146-50. doi: 10.1016/j.eurpsy.2009.06.001. Epub 2009 Aug 20.

מטרה: התאבדות של מתבגרים והפרעת קשב (ADHD) הן תופעות מטרידות הקשורות בקשר הדוק לתחלואה נלווית, בכלל זה אימפולסיביות, דיכאון והפרעות אישיות (PD). מחקרים אודות הקשרים בין שתי תופעות אלה הינם נדירים יחסית. מטרתו של מחקר חלוץ זה, הינה לנסות להעריך את היחס של בעלי הפרעת קשב (ADHD) בקרב מתבגרים שניסו להתאבד.

שיטה: המחקר התבסס על נבדקים אשר נקלטו ברציפות לאשפוזים בחדרי מיון פסיכיאטריים (ER) ואשר אושפזו מהסיבה של ניסיון להתאבדות.

ההערכה כללה את השימוש ב-(Kiddle-SADS ,Strenghts and Difficulties Questionaire (SDQ ו-( Conner's Rating Scale (CRS

לנבדקים אשר אובחנו כסובלים מהפרעת קשב (ADHD ) בוצעה הערכה באמצעות מבדק תפקוד ביצוע רציף (CPT) מסוג TOVA ) Test Of Variable Of Attention) אשר כלל גם מתן חד פעמי (challenge) של methylphenidate (ריטלין).

עשרים ושלושה (23) השלימו את המחקר. היחס בין בנים לבנות (F:M) שהתקבל היה 18:5, בהתאמה (18 בנות וחמישה בנים).

תוצאות: מתוך 23 נבדקים שהשלימו את המחקר, 65% אובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז, 43.5% עם דיכאון ו-39% עם מקבץ PD. היחס של בעלי ADHD-C/ADHD-PI היה 34% : 66%.  רק 5 מתוך הנבדקים אובחנו קודם לכן כבעלי הפרעת קשב (ADHD) , ורק 3 טופלו תרופתית. נמצא ש-14 מתוך 15 מתבגרים שקיבלו באופן חד פעמי ריטלין בזמן ה-TOVA הגיבו היטב .

מסקנות: תוצאות ראשוניות אלה מצביעות על כך שיש קשר משמעותי בין ADHD להתנהגות אובדנית אצל מתבגרים. נדרש מחקר נוסף על מנת לבסס קשר זה ועל מנת להעריך את הסיבתיות.