קשר בין מבדקי תפקוד מתמשך שמיעתיים וחזותיים בסטודנטים עם הפרעת קשב

Association Between Auditory and Visual Continuous Performance Tests in Students With ADHD.

שמות החוקרים: Schmidt SL, Simões ED, Novais Carvalho AL.

J Atten Disord. 2016 Nov 18. pii: 1087054716679263. [Epub ahead of print]

קישור לתקציר המאמר המקורי

קשר בין מבדקי תפקוד מתמשך שמיעתיים וחזותיים בסטודנטים עם הפרעת קשב

מטרה:

מבדקי תפקוד מתמשך (CPTs – Continuous Performance Tests) ידועים ככלי למדידת חוסר קשב ואימפולסיביות בסטודנטים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). מבדקי CPT רבים נעזרים בפורמט חזותי. מקובל לחשוב כי משימות שמיעתיות משקפות טוב יותר את דרישות הקשב הקיימות בכיתת לימוד. על כן, יש לחקור את הקשר שבין החסרים שמזוהים ע"י מבדק שמיעתי לעומת מבדק חזותי.

שיערנו כי האימפולסיביות תהיה תלויה בסוג הגירוי התחושתי (שמיעה לעומת ראיה) וכי חוסר הקשב יהיה אחיד במודלים השונים.

שיטה:

ארבעים וארבעה סטודנטים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ביצעו שני מבדקי CPT (חזותי ושמיעתי). ניתחנו את הקורלציות בין המשתנים שנבדקו בשני המבדקים.

תוצאות:

היו קורלציות חזקות בין המשתנים שמודדים חוסר קשב.

הקורלציות בין המדדים השמיעתיים והחזותיים של אימפולסיביות היו חלשות.

מסקנה:

חוסר קשב, בחלקו, בלתי תלוי בסוג הגירוי.

לעומת זאת, עיכוב תגובה (response inhibition) הוא מדד ספציפי בהתאם לסוג המבדק. על אף שהפרעת קשב והיפראקטיביות מוגדרת ללא קשר לסוג הגירוי, סטודנטים היפראקטיביים עשויים להציג חסרים במבדק שמיעתי אך לא במבדק חזותי, וההפך.