קשר בין ADHD והשמנת יתר: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה

Association Between ADHD and Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis.

החוקרים: Cortese S, Moreira-Maia CR, St Fleur D, Morcillo-Peñalver C, Rohde LA, Faraone SV.

Am J Psychiatry. 2016 Jan 1;173(1):34-43. doi: 10.1176/appi.ajp.2015.15020266. Epub 2015 Aug 28.

לחצו כאן לקריאת התקציר המקורי והמאמר המלא.

קשר בין ADHD והשמנת יתר: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה

מטרה: אימפולסיביות וחוסר קשב הכרוכים בהפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – ADHD) עלולים להגביר צריכת אוכל, וכתוצאה מכך לגרום לעליה במשקל. עם זאת, ממצאים בנוגע לקשר שבין השמנת יתר\משקל עודף לבין ADHD מעורבים. כותבי המאמר ערכו מטה-אנליזה על מנת להעריך קשר זה.

שיטה: נעשה חיפוש בטווח רחב של מאגרי נתונים עד לתאריך 31 באוגוסט 2014. מחקרים שטרם פורסמו נכללו אף הם. איכות המחקר דורגה באמצעות Newcastle-Ottawa Scale. נעשה שימוש במודלים של אפקטים אקראיים (random-effects models).

תוצאות: ארבעים ושניים מחקרים שכללו סך של 728,126 פרטים (48,161 נבדקים הסובלים מ-ADHD; 679,975 נבדקי ביקורת) נכללו. נמצא קשר מובהק בין השמנת יתר לבין ADHD גם עבור ילדים (odds ratio=1.20, 95% CI=1.05-1.37) וגם עבור מבוגרים (odds ratio=1.55, 95% CI=1.32-1.81).

השכיחות הכוללת של השמנת יתר הייתה גדולה בכ-70% במבוגרים הסובלים מ-ADHD (28.2%, 95% CI=22.8-34.4) בהשוואה למבוגרים שאינם סובלים מ-ADHD (16.4%, 95% CI=13.4-19.9), ובכ-40% בילדים הסובלים מ-ADHD (10.3%, 95% CI=7.9-13.3) בהשוואה לילדים שאינם סובלים מ-ADHD (7.4%, 95% CI=5.4-10.1).

הקשר המובהק בין ADHD והשמנת יתר נותר כאשר נעשתה הגבלה למחקרים אשר 1) דיווחו על odds ratios שהותאמו עבור גורמים מערפלים אפשריים; 2) אבחנו ADHD באמצעות ראיון ישיר; ו-3) השתמשו בערכי גובה ומשקל שנמדדו ישירות. מגדר, תנאי המחקר, המדינה בה נערך המחקר ואיכות המחקר לא מיתנו את הקשר בין השמנת יתר לבין ADHD.

ADHD נמצא קשור באופן מובהק גם עם משקל עודף.

אנשים שקיבלו טיפול תרופתי ל-ADHD לא נמצאו בסיכון מוגבר להשמנת יתר.

מסקנות: מחקר זה מספק ראיות על סמך מטה-אנליזה לקיום קשר מובהק בין ADHD והשמנת יתר או משקל עודף. על מחקרים נוספים בתחום להתייחס אל המנגנונים אפשריים ביסוד קשר זה, ואל ההשפעות ארוכות הטווח שלטיפולי ADHD על משקל האנשים הסובלים הן מ-ADHD והן מהשמנת יתר.