רמת עירנות אובייקטיבית ושליטה אינהיביטורית מנבאות ליקויים בנהיגה בכביש מהיר במבוגרים עם הפרעת קשב

Objective Level of Alertness and Inhibitory Control Predict Highway Driving Impairment in Adults With ADHD.

שמות החוקרים: Bioulac S, Sagaspe P, Micoulaud-Franchi JA, Altena E, Taillard J, Schröder C, Bouvard MP, Fabrigoule C, Philip P.

J Atten Disord. 2016 Mar 23. pii: 1087054716633751. [Epub ahead of print]

תקציר המאמר המקורי

רמת עירנות אובייקטיבית ושליטה אינהיביטורית מנבאות ליקויים בנהיגה בכביש מהיר במבוגרים עם הפרעת קשב

מטרה: כיום לא ידוע בבירור האם ליקויים מהם סובלים אנשים עם הפרעת קשב (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) במהלך שעות היום מוסברים באופן הטוב ביותר על ידי שינוי ברמת העירנות ו\או על ידי חסרים קוגניטיביים. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את התרומה של כל אחד מהגורמים הללו על התפקוד בנהיגה אצל מבוגרים עם הפרעת קשב.

שיטה: מבוגרים עם הפרעת קשב (n=39) וביקורות בריאים (n=18) עברו בדיקת שינה מלאה (PSG – polysomnography) ולאחריה בדיקת עירנות (MWT – Maintenance of Wakefulness Test), משימת סימולטור נהיגה, והערכה נוירופסיכולוגית.

תוצאות: לנבדקים עם הפרעת הקשב לקח בממוצע פחות זמן להירדם ב-MWT ובסימולטור הנהיגה הם תפקדו פחות טוב לעומת הביקורות.

בנוסף, הנבדקים עם הפרעת הקשב עשו יותר טעויות בבדיקות הקשב והתפקודים הניהוליים.

אנליזות רגרסיה לוגיסטית הראו כי חסרים באינהיביציה וישנוניות אובייקטיבית בשעות היום ניבאו את ביצועי הנהיגה בכביש מהיר בקבוצת הפרעת הקשב.

מסקנה: המחקר שלנו מראה כי לא רק שליטה אינהיביטורית אלא גם רמה פתולוגית של עירנות תורמות באופן בלתי תלוי לליקוי בביצועי הנהיגה בכביש מהיר אצל אנשים עם הפרעת קשב, ומספק הבנה טובה יותר של המנגנונים הפתופיזיולוגיים המעורבים בהפרעת קשב.