שיפור הבנת הנקרא דרך קריאה או האזנה: השפעת שתי תכניות אימונים הממוקדות במטה-קוגניציה וזיכרון עבודה

Improving reading comprehension in reading and listening settings: the effect of two training programmes focusing on metacognition and working memory.

שמות החוקרים: Carretti B, Caldarola N, Tencati C, Cornoldi C.

Br J Educ Psychol. 2014 Jun;84(Pt 2):194-210. doi: 10.1111/bjep.12022. Epub 2013 Jun 23.

לחצו כאן לקריאת תקציר המחקר המקורי

שיפור הבנת הנקרא דרך קריאה או האזנה: השפעת שתי תכניות אימונים הממוקדות במטה-קוגניציה וזיכרון עבודה

רקע: מטה-קוגניציה וזיכרון עבודה נמצאו כמשויכים עם הצלחה בהבנת הנקרא, אך אף מחקר לא בדק את השפעתם המשולבת על האימון להבנת הנקרא. שאלה פתוחה נוספת נוגעת לתפקיד של הבנת הנשמע: בפרט, לא ברור האם אימון לשיפור הבנת הנקרא בהכרח צריך להתבסס על עיבוד של חומר כתוב או האם, כפי שהוצע במחקר עדכני שנערך על ידי Clarke ועמיתיו (2010, Psychol. Sci., 21, 1106), גם תכנית המבוססת על שפה מילולית עשויה להיות יעילה.

מטרות: המחקר בחן את ההיתכנות של שיפור הבנת הנקרא בילדי בית ספר על ידי השוואת היעילות של שתי תכניות אימון, שתיהן מערבות מטה-קוגניציה וזיכרון עבודה, אך האחת מבוססת על הבנת הנשמע והאחרת על הבנת הנקרא.

משתתפים: המחקר כלל מדגם של 159 תלמידים שלומדים בשמונה כיתות בשכבות ד' וה' (טווח הגילאים 9-11 שנים).

שיטה: תכנית הקריאה וההאזנה התמקדו באותן המיומנויות והתהליכים שקשורים אך ורק בהבנת הנקרא, ובעיקר בידע ושליטה מטה-קוגניטיביים, זיכרון עבודה (כשלעצמו, ובמונחים של שילוב מידע בטקסט). תכניות האימון הוצאו לפועל על ידי מורי בית הספר כחלק מפעילות בית הספר הרגילה של הכיתה, תחת פיקוח מומחים. יעילותן הושוותה עם התוצאות שהתקבלו בקבוצת ביקורת פעילה שהשלימה פעילויות סטנדרטיות של הבנת הנקרא.

תוצאות: התוצאות שלנו מראות כי שתי תכניות האימונים שהתמקדו במיומנויות ספציפיות של הבנת הנקרא היו יעילות בשיפור הישגי הילדים, אבל האימון בהבנת הנקרא הביא לרווח גדול יותר מאשר התכנית של הבנת הנשמע.

מסקנות: מהמחקר שלנו עולה כי פעילויות שמתמקדות באופן ספציפי במטה-קוגניציה ובזיכרון עבודה עשויות לטפח הבנת הנקרא, אך התועלת הפוטנציאלית מושפעת משיטת האימון, דהיינו, קבוצת הקריאה השיגה שיפור רב יותר ולטווח ארוך יותר מאשר קבוצת הביקורת הפעילה או קבוצת ההאזנה.