תפקיד תוקפנות תגובתית בקישור בין התנהגויות היפראקטיביות-אימפולסיביות לבין דחיית עמיתים אצל מתבגרים

The Role of Reactive Aggression in the Link Between Hyperactive-Impulsive Behaviors and Peer Rejection in Adolescents.

שמות החוקרים: Evans SC, Fite PJ, Hendrickson ML, Rubens SL, Mages AK.

Child Psychiatry Hum Dev. 2015 Dec;46(6):903-12. doi: 10.1007/s10578-014-0530-y.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי

התפקיד של תוקפנות תגובתית בקישור בין התנהגויות היפראקטיביות-אימפולסיביות לבין דחיית עמיתים אצל מתבגרים

תסמינים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) והתנהגויות אגרסיביות משויכים שניהם עם דחיית עמיתים, אך מעט ידוע על טבע הקשר הזה בהקשר לשני תחומי התסמינים של היפראקטיביות-אימפולסיביות וחוסר קשב וסוגי תוקפנות שונים.

המחקר הנוכחי בוחן את היחסים בין תחומי התסמינים של הפרעת קשב והיפראקטיביות, תוקפנות יזומה ותגובתית, ודחיית עמיתים בגיל ההתבגרות.

מידע מדיווחי מורים נאסף עבור 200 תלמידי תיכון (כיתות ט'-י"ב; 48% בנות; בעיקר ממוצא לטיני). בניתוח סטטיסטי של structural modeling path analyses, ההשפעות העקיפות של תוקפנות תגובתית הסבירו את הקשר בין היפראקטיביות-אימפולסיביות לבין דחיית עמיתים.

במסגרת אותו המודל, גם חוסר קשב וגם תוקפנות יזומה לא נמצאו קשורות עם דחיית עמיתים.

ממצאים אלה מראים כי תוקפנות תגובתית יכולה להיות מנגנון מרכזי באמצעותו התנהגות היפראקטיבית-אימפולסיבית מקושרת עם דחיית עמיתים. על מחקר עתידי ומאמצי התערבות להיות מופנים כלפי התפקיד של תוקפנות תגובתית בקרב צעירים עם תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות.