תקנון מכון אניגמה פלוס

 

1.  במשך 30 יום לאחר אבחון במכון, הנך זכאי/ית לקבל הסברים ו/או תשובות, ללא תשלום, על ידי פניה באינטרנט, בנושאי האבחון.

הפניה והתשובה ייעשו באמצעות דואר אלקטרוני. תלמידים וסטודנטים שעברו אבחון במהלך חודשי יולי, אוגוסט, זכאים להטבה, עד 30 יום מיום פתיחת שנת הלימודים. (כאמור מדובר במידע והתייחסות לנושאי האבחון בלבד.)

2. פגישות מוזלות לצורך איזון תרופתי.

עד שלושים יום מתום אבחון ו/או מקיום פגישת מעקב בתשלום מלא, בהן נתנו המלצות לטיפול תרופתי, את/ה זכאי/ית לפגישות מעקב מקוצרות עם הרופא/ה, לצורך איזון תרופתי בלבד, בעלות מופחתת.

3. כל הפגישות עם רופאים ומטפלים הנן כנגד תשלום.

הסיוע, הייעוץ, הטיפולים והמרשמים ניתנים אך ורק במסגרת או כפועל יוצא של פגישת מעקב/ייעוץ מסודרת בתשלום.

4. מנוי אישי / משפחתי.

נטילת תרופות הנרשמות על ידי רופאי המכון מחייבת פגישת מעקב שוטף עם הרופא מדי שלושה עד שישה חודשים. ניתן לחסוך בעלויות הפגישות וכן להבטיח את קיומן הסדיר, על ידי רכישת מנוי אישי או מנוי משפחתי למשך שנה שלמה. למען הסר ספק לא מדובר בפגישות טיפוליות אלא פגישות לצורך מעקב תרופתי. אנשי צוות הדסק המקצועי שלנו ישמחו לסייע לך ברכישת מנוי.  

5. שירותי רפואה דחופה.

אניגמה פלוס איננה מספקת שירותי רפואה דחופה. בכל מקרה של תופעות לוואי משמעותיות לתרופות, או צורך במענה דחוף אחר, מכל סוג שהוא, יש לפנות לחדר מיון. הקשר עם רופאי המכון והמטפלים מתבצע אך ורק באמצעות הדסק המקצועי ובשעות פעילותו.

6. לוחות זמנים.

הנכם מתבקשים, בכל לשון של בקשה להגיע לכל פגישה אצלנו 30 דקות לפני המועד שנקבע, כדי להסדיר תשלומים והנחיות מנהליות ועל מנת להימנע איחורים. במכון מתבצעות מאות בדיקות וטיפולים באופן רציף. לא נוכל לבצע את הטיפול/פגישה במקרה של איחור, מכל סיבה שהיא!!! איחרת, אנא פנה/י למזכירות לקביעת תור חדש.

7. ביטולים ואי הופעה לפגישה.

במידה ואינכם יכולים להגיע במועד לתאריכי המפגשים, שנקבעו מראש, עליכם להודיע למזכירות אניגמה 48 שעות מראש לפחות בטלפון או במייל. אי הגעה ללא הודעה במועד הנ"ל, תחויב בתשלום מלא כאילו קוימה הפגישה בפועל.

8. תשלומים.

על התשלום להיות מוסדר מראש, לפני הכניסה לטיפול, על פי ההנחיות שקבלתם. הצוות הרפואי והטיפולי אינו עוסק בגביית כספים ומנוע ממתן שירות אם לא מוצג לפניו אישור התשלום המתאים.

9. החזרים מקופות חולים ופוליסות הביטוח הרפואי.

 חברות הביטוח וקופות החולים מחזירות למבוטחיהן סכומים שונים, מעת לעת לפי תנאי הפוליסה, סוגי הטיפולים ודרגתו המקצועית של המטפל. הדסק המקצועי שמח לסייע כמיטב יכולתו בהעברת האינפורמציה בנושא בין המטופלים. יחד עם זאת אין לאניגמה כל מעמד רשמי בנושא ואיננו אחראים להליך ההתחשבנות וההחזרים מול קופות החולים והמבטחים. עליך לבדוק היטב אצל המבטח/קופה את זכויותיך ואת התנאים לקבלתן, לפני ההגעה לאבחון/טיפול, שכן לא ניתן לבטל מסמכים וחשבוניות לאחר שהונפקו.

10. העתקי תיקים ומסמכים רפואיים.

אנו מבקשים וממליצים לשמור מכל משמר על המקור של סיכום האבחון וכל מסמך רפואי אחר. התיקים והמסמכים הרפואיים נשמרים באניגמה לפרק זמן של שלושים יום. לאחר מכן הם מועברים, מטעמי בטחון וסודיות רפואית, לארכיון חיצוני מאובטח המתמחה בכך. כל שליפה מחייבת תשלום לארכיון, שינוע לאניגמה, ועיון רופא. שמירה מסודרת של מסמכים והעתקים שלהם יכולה לחסוך לך עלויות אלו.

11. דמי טיפול ורישום.

תהליכי הרישום, הטיפול ושמירת תורים לאבחונים וסדרות טיפולים הינם מורכבים. הם מחייבים, בנוסף לעבודת הרישום ע"י הדסק המקצועי, גם: קביעת מספר פגישות (בין שלוש לשמונה פגישות לפי סוג האבחון/טיפול), שריון זמן רופאים, מטפלים, טכנאי/ת טובה, חדרים ואמצעי מחשב, אי לכך נגבים עבור שירותים אלו דמי טיפול שאינם מוחזרים במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא.