תרופות להפרעת קשב בילדים עם מחלות לב

Attention deficit hyperactivity disorder medications in children with heart disease.

החוקרים: Berger S.

Curr Opin Pediatr. 2016 Oct;28(5):607-12. doi: 10.1097/MOP.0000000000000388.

לקריאת תקציר המאמר המקורי.

תרופות להפרעת קשב בילדים עם מחלות לב

מטרת הסקירה

הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) שכיחה יחסית בקרב האוכלוסיה הפדיאטרית הכללית. משערים כי שכיחותה גבוהה אפילו יותר באוכלוסיה של מטופלים עם מחלות לב מולדות, ובמיוחד במטופלים עם מחלה מורכבת ובמטופלים שעברו התערבויות לבביות בשלב מוקדם בחיים.

ישנה מחלוקת בנוגע לבטיחות של תרופות ל-ADHD, בעיקר באוכלוסיות שהוזכרו. מאמר זה נועד לסקור את ההשפעות של תרופות ל-ADHD, ובטיחות תרופות אלו, במטופלים עם מחלת לב מולדת ידועה או שאינה מאובחנת.

ממצאים עדכניים

החשש בנוגע לשימוש בתרופות ל-ADHD נבע מדיווחים על מקרי מוות פתאומי בקרב מטופלים שנוטלים תרופות ממריצות (סטימולנטים) לטיפול ב-ADHD.

לכן, השאלה האם תרופות ממריצות מגדילות או לא מגדילות את הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים הובילה לדיון על השימוש ההולם בתרופות אלו במטופלים עם מחלה קרדיו-וסקולרית ידועה, וכן לדיון על ההערכה ההולמת שיש לבצע כדי לזהות מטופלים "בסיכון" שאינם מאובחנים אך סובלים מהפרעות קצב או ממחלות לב מולדות.

מאמר זה יסקור ויעצים דיונים אלה, וכן את המסקנות שעלו כתוצאה מדיונים אלה.

סיכום

מהנתונים הזמינים כיום עולה כי אין עדות לסיבוכים קרדיו-וסקולריים משמעותיים בילדים עם מחלות קרדיו-וסקולריות ידועות, כולל מטופלים עם מחלות לב מולדות שמטופלים בתרופות ממריצות.

למרות זאת, אם למטופל יש מחלת לב מולדת, או אם ההיסטוריה והבדיקה הגופנית שלו מעידים על מחלה לבבית, אנו מציעים לקיים הערכה או ייעוץ קרדיולוגי פדיאטרי. הסבירות לכך שתהיה קונטרה-אינדיקציה לשימוש בתרופות ממריצות מאוד נמוכה כמעט בכל מצב שנופל תחת הקטגוריה הזו.

עם זאת, ישנם מספר מצבים לבביים מסוימים בהם יש צורך בהתאמה של תרופה מסוימת ל-ADHD.

לכן שיתוף הפעולה בין הרופא הראשוני (primary care physician), הרופא שרושם את התרופות ל-ADHD, והקרדיולוג הפדיאטרי עשוי להיות מאוד חשוב בנסיבות אלה.