תרופות מפרחי באך בשימוש עבור הפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים – מחקר פרוספקטיבי מבוקר כפול-סמיות

Bach flower remedies used for attention deficit hyperactivity disorder in children-A prospective double blind controlled study.

החוקרים: Pintov S, Hochman M, Livne A, Heyman E, Lahat E.

Eur J Paediatr Neurol. 2005;9(6):395-8. Epub 2005 Oct 27.

לחצו כאן לקישור לתקציר המחקר המקורי.

תרופות מפרחי באך בשימוש עבור הפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים – מחקר פרוספקטיבי מבוקר כפול-סמיות

מטרה: להעריך את יעילותן של תרופות מפרחי באך בטיפול בילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – ADHD), במחקר פרוספקטיבי מבוקר כפול סמיות.

שיטות: ארבעים ילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות, בגילאי 7 עד 11, מאובחנים בהתאם לקריטריונים של ה-DSM, הוקצו באופן אקראי לטיפול בתרופות מפרחי באך או בפלסבו (אינבו) לפרק זמן של שלושה חודשים. תפקודי הילדים הוערכו ע"י המורה לפני התחלת הטיפול, ובכל חודש במשך תקופת המחקר.

תוצאות: לתרופות מפרחי באך אין השפעה מובהקת סטטיסטית בהשוואה לפלסבו בטיפול בילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות. נמצאה התאמה מובהקת בין משך הטיפול לשיפור התפקוד, ללא הבדל בין קבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הפלסבו.

מסקנות: אין הבדל מובהק סטטיסטית בין השפעת תרופות מפרחי באך לבין פלסבו בטיפול בילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות.