משפחתיות של הפרעת קשב והיפראקטיביות והפרעת טיקים הקיימות ביחד: הוכחות מתוך מחקר אחאים גדול

Familiality of Co-existing ADHD and Tic Disorders: Evidence from a Large Sibling Study.

שמות הכותבים: Roessner V, Banaschewski T, Becker A, Buse J, Wanderer S, Buitelaar JK, Sergeant JA, Sonuga-Barke EJ, Gill M, Manor I, Miranda A, Mulas F, Oades RD, Roeyers H, Steinhausen HC, Faraone SV, Asherson P, Rothenberger A.

Front Psychol. 2016 Jul 19;7:1060. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01060. eCollection 2016.

קישור לתקציר המחקר במקור

משפחתיות של הפרעת קשב והיפראקטיביות והפרעת טיקים הקיימות ביחד: הוכחות מתוך מחקר אחאים גדול

רקע:

אסוציאציה בין הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) והפרעת טיקים (TD – Tic Disorder) הינה שכיחה ובעלת חשיבות קלינית. נעשו מעט מאוד ניסיונות, שאינם חד-משמעיים, לברר האם וכיצד הצירוף של הפרעת קשב והיפראקטיביות והפרעת טיקים (ADHD+TD) עובר במשפחות.

מטרה:

לקבוע לראשונה במדגם גדול של הפרעת קשב והיפראקטיביות האם הצירוף של ADHD+TD מגדיל את הסיכון להימצאות ADHD+TD באחאים, ובנוסף – גם לראשונה – האם זה בלתי תלוי בפגיעות פסיכופתולוגית כללית.

שיטות:

מחקר זה מבוסס על מחקר IMAGE (מחקר בינלאומי רב-מרכזי לגנטיקה של הפרעת קשב והיפראקטיביות – International Multicenter ADHD Genetics study). המדגם הנוכחי של 2815 נבדקים מתוך המאגר כלל מטופלים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות שבמקביל סובלים מהפרעת טיקים (ADHD+TD, 262 נבדקים) ונבדקים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ללא הפרעת טיקים (ADHD-TD, 947 נבדקים), וכן 1606 אחאים מלאים של הנבדקים הללו (358 אחאים של נבדקים מקבוצת ADHD+TD ו-1248 אחאים של נבדקים מקבוצת ADHD-TD).

ביצענו הערכה של תסמינים פסיכופתולוגיים לכל משתתפי המחקר על ידי שימוש בשאלון SDQ (שאלון Strength and Difficulties Questionnaire) ובגרסאות הארוכות של שאלוני CRS (שאלון Conners’ Rating Scale) להורים ולמורים.

כדי לסווג את ההפרעות, נעשה שימוש ב-PACS interview (דיווח הורי על תסמיני ילדות – Parental Account of Childhood Symptoms) עבור 271 ילדים.

נעשה שימוש ב-odds ratio עם פרוצדורת GENMOD (PROCGENMOD) כדי לבחון האם הסיכון ל-ADHD, TD ו-ADHD+TD באחאים היה באסוציאציה עם האבחנות של המטופלים במשפחתם. על מנת לקבל הערכה לסגוליות השווינו את ארבע הקבוצות מבחינת תסמינים פסיכופתולוגיים כלליים.

תוצאות:

קיום במקביל של ADHD ו-TD במטופלים העלה את הסיכון גם לתחלואה נלווית של ADHD+TD וגם להפרעת טיקים לבדה באחאים של אותם מטופלים. ההשפעות הללו לא ניכרו בבחינה של פסיכופתולוגיה כללית.

ניתוח:

קיום ביחד של הפרעת קשב והיפראקטיביות והפרעת טיקים עשוי לעבור במשפחות. הדבר נכון גם עבור הפרעת טיקים (ללא הפרעת קשב והיפראקטיביות). לכן נראה שהקיום של הפרעות טיקים במשפחה (שנכלל בשתי הקבוצות) הוא הגורם המכריע, באופן בלתי תלוי בהפרעות התנהגות נוספות. הקשר הקרוב בין הפרעת קשב והיפראקטיביות והפרעת טיקים תומך בגישה הקלינית לפיה יש להעריך בתשומת לב קיום של הפרעת קשב והיפראקטיביות בכל מקרה של הפרעת טיקים.