משתנים בקורלציה לחרדה בילדים בגילאי 6-8 עם הפרעת קשב: מחקר מבוסס-קהילה

Correlates of Anxiety in 6- to 8-Year-Old Children With ADHD: A Community-Based Study.

שמות החוקרים: Mulraney M, Schilpzand EJ, Anderson V, Nicholson JM, Efron D, Hazell P, Sciberras E.

J Atten Disord. 2016 Mar 28. pii: 1087054716638510. [Epub ahead of print]

לקריאת תקציר המאמר במקור

משתנים בקורלציה לחרדה בילדים בגילאי 6-8 עם הפרעת קשב והיפראקטיביות: מחקר מבוסס-קהילה

מטרה: מטרת מחקר זה הייתה לזהות את הפרמטרים של הילד ושל ההורה\המשפחה הנמצאים בקורלציה עם חרדה במדגם מבוסס-קהילה של ילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder).

שיטה: ילדים (בגילאי 6-8) עם הפרעת קשב (n=179) וביקורות (n=212) עברו הערכה להפרעת קשב וחרדה באמצעות Diagnostic Interview Schedule for Children IV. משתנים פוטנציאליים של הילד ושל ההורה\המשפחה נמדדו באמצעות הערכות ישירות, ושאלונים להורים ולמורים. קשרים בין המשתנים נבחנו על ידי שימוש באנליזות רגרסיה לוגיסטית עם משתנה אחד ועם משתנים רבים (univariate ו-multivariate בהתאמה).

תוצאות: אחד מכל ארבעה ילדים עם הפרעת קשב (n=44) ענה על הקריטריונים להפרעת חרדה, בהשוואה לאחד מכל עשרים ילדים בקבוצת הביקורת (n=10). חרדה הייתה נפוצה אצל בנים ואצל בנות עם הפרעת קשב. המשתנים בעלי הקורלציה החזקה ביותר לחרדה באנליזות רבות-משתנים (multivariate) היו תת-סוג של הפרעת הקשב, מצוקה פסיכוסוציאלית של המטפל העיקרי, ורמה סוציואקונומית נמוכה.

מסקנה: חרדה נפוצה בקרב ילדים עם הפרעת קשב. מחקר זה מספק תובנות בנוגע לגורמי הלחץ האפשריים של ההורה\המשפחה שעלולים להגדיל את הסיכון לחרדה אצל ילדים עם הפרעת קשב.