בלתי נראית ותחת לחץ? הבדלי מגדר בדירוג של תסמיני הפרעת קשב על ידי הורים ומורים והקשר ללחץ המורגש אצל ילדים עם הפרעת קשב

Unseen and Stressed? Gender Differences in Parent and Teacher Ratings of ADHD Symptoms and Associations With Perceived Stress in Children With ADHD.

שמות החוקרים: Isaksson J, Ruchkin V, Lindblad F.

J Atten Disord. 2016 Jul 7. pii: 1087054716658381. [Epub ahead of print]

לקריאת התקציר המקורי

בלתי נראית ותחת לחץ? הבדלי מגדר בדירוג של תסמיני הפרעת קשב על ידי הורים ומורים והקשר ללחץ המורגש אצל ילדים עם הפרעת קשב

מטרה:

במחקר זה, חקרנו את ההבדלים בין דירוג של הורים ומורים בנוגע להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), ואת האופן בו דירוגים אלה נקשרו עם הלחץ המורגש על ידי ילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות.

שיטה:

דירוג של תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות בעזרת SNAP-IV (סולם לדירוג תסמיני הפרעת קשב בשם Nolan ,Swanson ו-Pelham) נאסף עבור ילדים עם אבחנה קלינית של הפרעת קשב (n=137). כמו כן, נאסף מידע על תרופות.

הילדים (בגיל 11 או יותר; n=64) הוזמנו כדי להשלים את Pressure-Activation-Stress scale.

תוצאות:

בקרב הבנות אך לא בקרב הבנים, דירוגי המורים היו נמוכים משמעותית בהשוואה לדירוגי ההורים בכל מדדי התסמינים.

דירוגים נמוכים יותר של המורים לתסמיני היפראקטיביות שויכו עם רמות גבוהות יותר של לחץ.

מסקנה:

ממצאים אלו מעידים על הטיה מגדרית אפשרית בדירוגים בקרב מורים.

נראה כי הערכת חסר, ולכן זיהוי מופחת, של בעיות של הפרעות קשב והיפראקטיביות מגביר את הלחץ שמורגש הן על ידי בנים והן על ידי בנות.