לקויות למידה: דיסלקציה, דיסגרפיה ודיסקלקוליה

מהי לקות למידה?

(הגדרות לדיסלקציה, דיסגרפיה ודיסקלקוליה בנפרד – בהמשך העמוד)

ההגדרות המקובלות של לקויות למידה בשימוש משרד החינוך במדינת ישראל

"ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים משמעותיים ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ו/או יכולות מתמטיות ובשימוש בהם. הפרעות אלו הן פנימיות, ומניחים שהן נובעות מדיספונקציה נוירולוגית מרכזית, ויכולות להתגלות לאורך מעגל החיים. אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו-זמנית עם תנאים מגבילים נוספים (פגיעה חושית, פיגור שכלי, הפרעה רגשית או חברתית או תנאים חיצוניים – הבדלים תרבותיים, הוראה לא מספיקה או לא מתאימה) – ליקויי הלמידה אינם תוצאה ישירה של תנאים אלו."

זו ההגדרה של National Joint Committee on Learning Disabilitis למונח "לקות למידה". זו ההגדרה בה נעשה שימוש, בין השאר, בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2003.

עם זאת, על פי אותו חוזר מנכ"ל, ההגדרה המקובלת לקביעת אבחנה של לקויות למידה היא זו של ה-DSM-IV (המדריך להבחנות פסיכיאטריות של הארגון הפסיכיאטרי האמריקאי, Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders):

"אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום-יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה."

לכן תלמידים בעלי ליקויי למידה יוגדרו ככאלה כאשר יתקיימו שני התנאים להלן:

 • קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו.
 • קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים.

כאשר "פער משמעותי" מתייחס לפער של שתי סטיות תקן או יותר.

עדכון ה-DSM

ב-DSM-IV הוגדרו שלוש אבחנות נפרדות עבור לקויות למידה שונות: לקות למידה במתמטיקה, לקות למידה בקריאה ולקות למידה בכתיבה. בשנת 2013 פורסם DSM-V, ובו שלוש ההפרעות הללו אוחדו לאבחנה אחת תחת הכותרת "לקות למידה ספציפית". לאבחנה יחידה זו הוגדרו תת-קטגוריות, כמפורט להלן:

1. לקות למידה ספציפית עם ליקוי בקריאה כולל קשיים אפשריים באחד או יותר מהבאים:

 • דיוק בקריאת מילים.
 • קצב או שטף קריאה.
 • הבנת הנקרא.

2. לקות למידה ספציפית עם ליקוי בהבעה בכתב כולל קשיים אפשריים באחד או יותר מהבאים:

 • דיוק באיות.
 • דיוק בדקדוק ובפיסוק.
 • בהירות או ארגון בהבעה בכתב.

3. לקות למידה ספציפית עם ליקוי במתמטיקה כולל קשיים אפשריים באחד או יותר מהבאים:

 • תובנה מספרית.
 • שינון עובדות אריתמטיות.
 • חישוב מדויק או שוטף.
 • שימוש מדויק במיומנויות מתמטיות.

מהי דיסלקציה (דיסלקסיה)?

דיסלקציה היא מונח על המאגד בתוכו סוגים שונים של קשיי קריאה, שלכל אחד מאפיינים שונים מבחינת סוגי הטעויות בקריאה ומבחינת הדברים המציבים קשיים חמורים יותר בקריאה (בסוגי דיסלקציה שונים יהיו מילים שונות שיציבו קושי רב יותר). סוגי דיסלקציה שונים נובעים מליקויים במרכיבים שונים של מודל הקריאה.

המקור של לקות קריאה, או דיסלקציה, יכול להיות התפתחותי או נרכש. דיסלקציה התפתחותית זו הפרעה שקיימת מהלידה, ולא נגרמה בעקבות אירוע מוחי, חבלת ראש או גידול מוחי. דיסלקציה נרכשת זו הפרעה שנגרמה כתוצאה מאירוע מוחי, חבלת ראש או גידול מוחי, לרוב אצל אדם שכבר למד לקרוא טרם הפגיעה.

אין קשר בין מקור הדיסלקציה לבין סוגי הדיסלקציה: ניתן לזהות את כל הסוגים השונים גם בדיסלקציה נרכשת וגם בדיסלקציה התפתחותית.

לפירוט על סוגי דיסלקציה לחצו כאן.

מהי דיסגרפיה?

דיסגרפיה מאופיינת בקיום קשיי כתיבה וביכולת נמוכה לכתוב טקסט, המתבטאת באחד או יותר מהבאים: שגיאות כתיב מרובות, שימוש לקוי בכללי תחביר, היעדר סימני פיסוק או שימוש שגוי בהם, ארגון לקוי של פסקאות וקושי ניכר בקריאות, בארגון ובקצב הכתיבה.

בדומה לדיסלקציה, גם לקות כתיבה יכולה להיות דיסגרפיה התפתחותית או דיסגרפיה נרכשת.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפריד בין מרכיבי הכתיבה ומתייחס לקשיים בכל אחד ממרכיבים אלה בנפרד: קושי בכתיבה, קושי בכתיב וקושי בהבעה בכתב.

 • "כתיבה" מתייחסת לפן העיצובי-מוטורי, כלומר הפעולה הפיזית של הכתיבה. קשיים אפשריים בתחום זה כוללים כתב בלתי קריא, גודל כתב לא תקין (גדול או קטן מדי), כתיבה בכיווניות הפוכה ובעיות בשטף, בקצב או בארגון של הכתב או של הדף.
 • "כתיב" מתייחס לפן השפתי. קשיים אפשריים בתחום זה כוללים שגיאות פונטיות, בלבול בין הומופונים, השמטה, הוספה או שיכול של אותיות וכדומה.
 • "הבעה בכתב" מתייחס לפן ההבנתי, כלומר למשמעות התוכן שנכתב. קשיים אפשריים בתחום זה כוללים קושי בביטוי הרעיונות או הידע, קשיים בהתנסחות וכדומה.

מהי דיסקלקוליה?

דיסקלקוליה היא לקות למידה במתמטיקה המאופיינת בליקוי במיומנות חשבונית, בעיקר בהקשר של ארבע פעולות החשבון הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

כמו בליקויי הלמידה האחרים, גם כאן יכולה להיות דיסקלקוליה התפתחותית או דיסקלקוליה נרכשת.

לקות למידה זו יכולה לנבוע מליקוי במגוון מיומנויות הקשורות ביכולת החשבונית, וביניהן:

 • מיומנויות שפתיות: בעיה בהבנת מונחים מתמטיים כמו ספרות, סימנים מתמטיים או פעולות חשבון, וקושי בפענוח של בעיה חשבונית והצבתה בתוך "משפט" חשבוני.
 • מיומנויות תפיסתיות: בעיה בזיהוי ובקריאת סימנים, וקושי באיגוד מספר אובייקטים לקבוצה אחת.
 • מיומנויות קשביות: קושי בהעתקה נכונה של ספרות, צורות וסימנים מתמטיים, קושי בזכירת השלבים בפרוצדורות חשבוניות כגון פריטה והמרה וכדומה.
 • מיומנויות מתמטיות: קושי בביצוע פעולה על פי שלבים של רצף מתמטי, בעיה בספירה, קושי בלמידת לוח הכפל, קושי בעריכת חישובים וכדומה.

 

המידע נלקח מתוך אתר משרד החינוך, DSM-V, והספר "מה שרציתם לדעת על דיסלקסיה ולקויות למידה אחרות" בעריכת דוד פינקלשטיין, בהוצאת אורטון דיסלקסיה ישראל (אוגוסט 2010).